Laatst bijgewerkt op: 8-05-2019 - aantal paginaweergaves: 70 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 27 seconden

A2 De jaarrekening

a. Balans.
b. Staat van baten en lasten.
c. Toelichting op de waarderingsgrondslagen.
d. Toelichting op de balans.
e. Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.
f. Toelichting op de staat van baten en lasten
g. Gebeurtenissen na balansdatum.
h. Indien van toepassing separate verantwoording van de begraafplaats.

  1. Balans
  2. Staat van baten en lasten
  3. Toelichting van de balans
  4. Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
  5. Toelichting op de staat van baten en lasten
  6. Gebeurtenissen na balansdatum.