Laatst bijgewerkt op: 10-05-2019 - aantal paginaweergaves: 14 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 51 seconden

C 7 Toelichting

Bij voorzieningen hebben we te maken met een richtlijn die zegt dat toevoegingen/dotaties aan een Voorziening zichtbaar zijn in de exploitatierekeningen, maar dat onttrekkingen rechtstreeks ten laste van de Voorziening geboekt worden.
Hiermee sluiten we aan bij de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Een voorziening heeft als doel :

  1. kostenspreiding, dat wil zeggen uitgaven uitsmeren over meerdere jaren, ten einde het resultaat niet te veel te laten fluctueren.
  2. liquide middelen veilig te stellen voor grote uitgaven in de komende jaren, die nu naar omvang al redelijk begroot kunnen worden.
    Door alleen de lasten te boeken is er nog geen zekerheid dat de voorziening in de toekomst ook betaald kan worden.
    Dus moeten er ook liquide middelen gealloceerd worden.

De meest voorkomende voorzieningen zijn die voor onderhoud en reparatie.
Maar er zijn meer mogelijkheden, zoals eerder genoemd bij vorderingen (C.3).

Uitgangspunt is dat elke Voorziening is vastgesteld aan de hand van een langjarig onderhoudsplan of beleidsplan.