Laatst bijgewerkt op: 10-05-2019 - aantal paginaweergaves: 5 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 34 seconden

D 4 Toelichting

Vooral veel kleinere dorpsgemeenten exploiteren een begraafplaats.
De exploitatie van een begraafplaats is een niet-primaire kerkelijke activiteit.

Het is niet toegestaan dat een begraafplaats de kerkelijke activiteiten financiert en vice versa.

Het is wel toegestaan om bijv. de loonkosten, indien bijvoorbeeld kosters en/of andere door de kerk betaalde krachten een deel van hun tijd besteden aan onderhoud begraafplaats, te vergoeden aan de gemeente.

Gemeenten met een begraafplaats waar het totaal aantal begrafenissen gemiddeld per jaar kleiner is dan 6, mogen volstaan met het toelichten van de balansposten eigen vermogen van de begraafplaats, vooruit ontvangen gelden en de voorziening groot onderhoud begraafplaats in de toelichting van de jaarrekening van de gemeente.

Het saldo baten en lasten van de begraafplaats wordt dan gesaldeerd vermeld in onderdeel B (incidentele baten en lasten) van de staat van baten en lasten.
Gemeenten met kleine begraafplaatsen moeten wel in de toelichting een overzichtstabel opnemen en een berekening van de vereiste onderhoudsreserve (zie hieronder).

Overzicht capaciteit ...................................................................................jaar ..............................jaar-1
Maximale capaciteit begraafplaats
Uitgegeven grafrechten op graven
Nog uit te geven grafrechten
Nog beschikbare begraafplaatsen
Capaciteit urnenbewaarplaatsen
Uitgegeven urnenrechten
Nog uit te geven urnenrechten
Berekening vereiste onderhoudsvoorziening graven

Om een juiste berekening te maken is een inventarisatie nodig, noteer alle graven met de daarbij behorende aantal restjaren;
conform VKB Vademecum nemen we aan dat eeuwigdurend gemiddeld neerkomt op 50 jaar.

Resterende grafrecht jaren:
20 graven eeuwigdurend reserverings jaren 20 x 50 = 1.000
3 graven met 19 resterende jaren =............................................... 57
5 graven met 17 resterende jaren =............................................... 85
1 graf 13 resterende jaren = .............................................................. 13
etc.
Totaaltelling = ..................................................................................... 1.155

Reserveringsbedrag 1.155 X 50 = € 57.750

Voor zogenaamde grote begraafplaatsen geldt de instructie conform D.4 van deze richtlijn.