Laatst bijgewerkt op: 6-06-2019 - aantal paginaweergaves: 569 - gemiddelde leestijd: 7 minuten, 30 seconden

Veelgestelde vragen

Regelmatig worden dezelfde vragen gesteld aan de helpdesk van FRIS. Hieronder vindt u de onderwerpen waar veelgestelde vragen over gaan, en de bijbehorende antwoorden.
Zie ook de instructievideo's:

ZoektermFunctioneel gebiedInformatieVraag en antwoord
aanmelden en inloggenhandleiding
aantallenalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
activeren en inloggendiversehandleidingvraag en antwoord
advieskosten/algemene kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
aflossing op leningbalans-vraag en antwoord
afrondendiverse-vraag en antwoord
afrondingsverschilbalans-vraag en antwoord
afschrijvingbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
algemene informatiediversehandleidingvraag en antwoord
anbidiversehandleidingvraag en antwoord
anbi richtlijndiversevraag en antwoord
anbi informatie niet beschikbaardiversevraag en antwoord
autoriserendiversehandleidingvraag en antwoord
balanstotaalbalans-vraag en antwoord
begroting 2020diverse-vraag en antwoord
beheerskosten beleggenbaten en lasten-vraag en antwoord
bestemming resultaatbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
bestemmingsfondsenbalans baten en lastenhandleidingvraag en antwoord
beveiligingdiverse-vraag en antwoord
bloemenbaten en lasten-vraag en antwoord
boccdiverse-vraag en antwoord
begroting jeugdraadbaten en lastenvraag en antwoord
boekhoudprogrammadiversehandleidingvraag en antwoord
buffetbaten en lasten-vraag en antwoord
contactgegevensdiverse-vraag en antwoord
controlecommissiediversehandleidingvraag en antwoord
controleverslagdiversehandleidingvraag en antwoord
corrigerenbalans-vraag en antwoord
datum indienendiverse-vraag en antwoord
diaconale hulpbaten en lasten-vraag en antwoord
documentnaambijlagen en verklaringenhandleidingvraag en antwoord
doorzend collectenbaten en lasten-vraag en antwoord
doorzend collectendiverse-vraag en antwoord
eerste keer FRISalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
emailadres gewijzigddiverse-vraag en antwoord
erfenisbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
evangelisatie commissiebaten en lastenvraag en antwoord
exceldiverse-vraag en antwoord
exploitatie gebouw registrerenbalanshandleidingvraag en antwoord
fasendiverse-vraag en antwoord
federatiediversehandleidingvraag en antwoord
fout code A010diverse-vraag en antwoord
fout code A020diverse-vraag en antwoord
fout code A030diverse-vraag en antwoord
fout code A040diverse-vraag en antwoord
fout code A050diverse-vraag en antwoord
fout code A060diverse-vraag en antwoord
fout code A070diverse-vraag en antwoord
fout code A080diverse-vraag en antwoord
fout code A090diverse-vraag en antwoord
fout code A110diverse-vraag en antwoord
fout code A120diverse-vraag en antwoord
fout corrigerendiverse-vraag en antwoord
foutmeldingdiverse-vraag en antwoord
foutmelding link op website-vraag en antwoord
fris versus lrpdiverse-vraag en antwoord
fusiebaten en lasten-vraag en antwoord
geblokkeerde cellenbalans baten en lasten-vraag en antwoord
geen lrpdiverse-vraag en antwoord
gegevens inziendiversehandleidingvraag en antwoord
geluidsinstallatiebalanshandleidingvraag en antwoord
giften, schenkingen en legatenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
handmatig ingedienddiverse-vraag en antwoord
htmldiverse-vraag en antwoord
huishoudelijke kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
hulp implementatie anbidiversevraag en antwoord
implementatie handleiding anbidiversevraag en antwoord
indienenindienenhandleidingvraag en antwoord
indienen naar collegediversehandleidingvraag en antwoord
indiener versus LRPdiverse-vraag en antwoord
indiener voor meer gemeentendiverse-vraag en antwoord
informatiediversehandleidingvraag en antwoord
inkomstenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
inloophuisbaten en lasten-vraag en antwoord
invoerenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
invul volgordeindienen-vraag en antwoord
instructieindienen-vraag en antwoord
jaarrekening niet invulbaardiverse-vraag en antwoord
jaarwerkindienen-vraag en antwoord
jeugdwerkbaten en lasten-vraag en antwoord
jpegbijlagen en verklaringen-vraag en antwoord
kasstroomoverzicht handmatig invullenkasstroomhandleidingvraag en antwoord
kasstroomoverzicht verschilkasstroomhandleidingvraag en antwoord
kerk verbouwdbaten en lasten-vraag en antwoord
kerk verkochttoelichting-vraag en antwoord
kerkbladbaten en lasten-vraag en antwoord
kerkelijke activiteitenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
kerkenraaddiversehandleidingvraag en antwoord
kerkgebouwbalanshandleidingvraag en antwoord
kerktelefoonbaten en lasten-vraag en antwoord
kleine gemeentediversehandleidingvraag en antwoord
kopiërendiverse-vraag en antwoord
kostendiverse-vraag en antwoord
kosten diaconaal grafbaten en lasten-vraag en antwoord
kosten onroerend goedbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
lay-outalgemene informatie-vraag en antwoord
ledenaantallenalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
leden peildatumalgemene informatie-vraag en antwoord
lege bladzijdenalgemene informatie-vraag en antwoord
liddiverse-vraag en antwoord
materiële vaste activabalanshandleidingvraag en antwoord
meekijk mogelijkheiddiversehandleidingvraag en antwoord
meerdere indienersdiverse-vraag en antwoord
meerjarenbegrotingdiversehandleidingvraag en antwoord
monumentale kerkgebouwenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
monumentenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
noodhulpbaten en lasten-vraag en antwoord
nummeringdiverse-vraag en antwoord
obligatiesbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
onafhankelijke financieel deskundigediversehandleidingvraag en antwoord
onderhoud monumentaal orgelbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
onttrekking voorzieningbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
onverdeeld resultaatbalanshandleidingvraag en antwoord
opslaandiverse-vraag en antwoord
oud-ijzer en kerstkaartenbaten en lasten-vraag en antwoord
paascollecte eindejaarscollectebaten en lasten-vraag en antwoord
pastorie verkochtbalans baten en lastenhandleidingvraag en antwoord
pdfbijlagen en verklaringen-vraag en antwoord
personeelbaten en lasten-vraag en antwoord
peildatumdiverse-vraag en antwoord
pioniersplekbaten en lasten-vraag en antwoord
preek kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
printendiversehandleidingvraag en antwoord
privacyregelgevingdiversehandleidingvraag en antwoord
quotumbaten en lasten-vraag en antwoord
\ quotum opgavealgemene informatievraag en antwoord
raadplegerdiversevraag en antwoord
rapporten makendiversehandleidingvraag en antwoord
rekeningschema 2019baten en lastenwebsitevraag en antwoord
rekeningschema 2019diversewebsitevraag en antwoord
rente en dividenden uit beleggingenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
safaridiverse-vraag en antwoord
scannenbijlagen en verklaringen-vraag en antwoord
scipio en cash flowdiverse-vraag en antwoord
scrollendiverse-vraag en antwoord
spaarrekeningbaten en lasten-vraag en antwoord
sponsoringbaten en lasten-vraag en antwoord
statusdiversevraag en antwoord
stichtingdiversehandleidingvraag en antwoord
stichtingen en begraafplaatsenbijlagen en verklaringenhandleidingvraag en antwoord
streekgemeentebaten en lasten-vraag en antwoord
streekgemeentediverse-vraag en antwoord
systeemvereistendiverse-vraag en antwoord
toelichting invullenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
toelichting richtlijnhandleiding
toevoegingen en onttrekkingenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
trouwen en rouwenbaten en lasten-vraag en antwoord
uploadenbijlagen en verklarigenhandleidingvraag en antwoord
vaststellendiversehandleidingvraag en antwoord
verjaardagsfondsbalans baten en lasten-vraag en antwoord
verklaring kerkenraadbijlagen en verklaringenhandleidingvraag en antwoord
verplichtdiverse-vraag en antwoord
verschil fris/boekhoudprogrammadiverse-vraag en antwoord
voordelen voor gemeentendiversehandleidingvraag en antwoord
voorgaande jarendiversehandleidingvraag en antwoord
voorzieningenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
voorzieningen post 22balans baten en lastenhandleidingvraag en antwoord
vraagdiverse-vraag en antwoord
vrijval reserversbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
waalse gemeentediverse-vraag en antwoord
waarom frisdiversehandleidingvraag en antwoord
waarom standaardisatiediverse-vraag en antwoord
wachtwoorddiversehandleidingvraag en antwoord
wachtwoord wijzigen.diversehandleidingvraag en antwoord
wensendiverse-vraag en antwoord
werkgroepenbaten en lasten-vraag en antwoord
wijk spaarfondsenbestemmingsreserve-vraag en antwoord
wijkgemeente met rechtspersoonlijkheidalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
wijkgemeentendiverse-vraag en antwoord
wijkgemeentendiverse-vraag en antwoord
woning gekochtbalans baten en lasten-vraag en antwoord
zwobaten en lasten-vraag en antwoord
zwodiverse-vraag en antwoord