Laatst bijgewerkt op: 7-04-2020 - aantal paginaweergaves: 1949 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 49 seconden

A. Inhoud jaarverslaggeving

De jaarverslaggeving bestaat uit de volgende onderdelen:

A1 Bestuursverslag

I. Algemene gegevens.
II. Het verslag van het College of verslag van het bestuur van de stichting.
III. Verklaringen

  • Verklaring Kerkenraad jaarverslaggeving
  • Administratieve organisatie Kerkenraad.
  • Verklaring onafhankelijke deskundigen ( als er geen sprake is van een externe accountant ) of een beoordelingsverklaring van een externe accountant.

A2 De jaarrekening

a. Balans.
b. Staat van baten en lasten.
c. Toelichting op de waarderingsgrondslagen.
d. Toelichting op de balans.
e. Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.
f. Toelichting op de staat van baten en lasten
g. Gebeurtenissen na balansdatum.
h. Indien van toepassing separate verantwoording van de begraafplaats.

  1. Balans
  2. Staat van baten en lasten
  3. Toelichting van de balans
  4. Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
  5. Toelichting op de staat van baten en lasten
  6. Gebeurtenissen na balansdatum.

A3 Overige gegevens

Controle verklaring van een extern accountant.