Laatst bijgewerkt op: 23-05-2019 - aantal paginaweergaves: 4946 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 23 seconden

Autoriseren in LRP

Autoriseren voor FRIS

Voor lokaal beheerders LRP

Voordat een vertegenwoordiger van een college van kerkrentmeesters (CvK) of college van diakenen (CvD) met FRIS aan de slag kan gaan, is het nodig dat u als lokaal beheerder van LRP hem of haar daartoe een machtiging geeft.

U kunt als lokaal beheerder in LRP de volgende rollen/autorisaties toekennen aan één of meerdere personen:

 • Indienen
  • indienen Begroting CvK
  • indienen Begroting CvD
  • indienen Jaarrekening CvK
  • indienen Jaarrekening CvD
 • Raadplegen
  • indienen Begroting CvK
  • indienen Begroting CvD
  • indienen Jaarrekening CvK
  • indienen Jaarrekening CvD

Hieronder een demo-filmpje hoe het opvoeren van een (FRIS-)indiener en (FRIS-)raadpleger in LRP in zijn werk gaat.

Er kan per gemeente maar één indiener worden opgevoerd, en een onbeperkte hoeveelheid raadplegers.
Eén persoon kan wel voor meerdere gemeenten (als indiener/raadpleger) worden opgevoerd.

Bij het aanmelden bij FRIS wordt door FRIS automatisch aan LRP opgevraagd of de betreffende persoon (= het betreffende e-mailadres waarmee is ingelogd in FRIS) voorkomt in LRP.
Tevens geeft LRP door aan FRIS voor welke gemeente(n) en welk college(s) een jaarrekening en/of begroting mag worden ingediend of worden bekeken.

Wijzigen van autorisaties

U kunt op elk moment een autorisatie of wijzigen.
Dit laatste kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer een eerder geautoriseerde persoon langdurig niet in staat is om de gegevens in te voeren. Een ander kan dan verder gaan waar de vorige persoon was gebleven.
Komt het e-mailadres niet (meer) voor in LRP dan kan de betreffende persoon niet (meer) in FRIS werken.

Zie ook