Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 979 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 46 seconden

B.2 Prijsgrondslagen

De verkrijgingsprijs is de prijs waartegen een actief (onroerende zaak, installatie, inventaris) is verworven. Dit is de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Onder actuele waarde wordt verstaan de waarde die is gebaseerd op actuele marktprijzen of de waarde die gebaseerd is op gegevens die op de datum van waardering geacht kunnen worden relevant te zijn voor de waarde. In deze richtlijn worden specifieke voorschriften gegeven op welke wijze de actuele waarde bepaald wordt.

In deze richtlijn wordt als prijsgrondslag altijd de verkrijgingsprijs gehanteerd tenzij voorspecifieke posten expliciet een andere prijsgrondslag wordt voorgeschreven of is toegestaan.

Bij een aantal posten kan worden voorgeschreven dat naast de verkrijgingsprijs, in de toelichting als aanvullende informatie, de actuele waarde wordt vermeld. Het College of het bestuur kan altijd overwegen deze informatie in de toelichting te geven, ook al is het niet voorgeschreven.