Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 868 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 30 seconden

B.5 Stelselwijzigingen

B.5 Stelselwijzigingen

Deze richtlijn schrijft in principe een stelsel voor. Bij invoering van deze richtlijn kan er sprake zijn van een stelselwijziging.

De vergelijkende cijfers van het voorafgaande boekjaar moeten worden aangepast aan de gewijzigde grondslag, waarbij de verschillen met de oorspronkelijke cijfers in de toelichting worden aangegeven.

De aanpassing van de vergelijkende cijfers houdt geen wijziging in van de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar, maar geschiedt alleen ter wille van de vergelijkbaarheid.
Indien er in de toekomst zich stelselwijzigingen voordoen, kunnen de vergelijkende cijfers in FRIS niet worden aangepast.
Het is dan toegestaan om in de toelichting de effecten weer te geven.

De reden van de stelselwijziging moet worden toegelicht.

Toelichting

Jaarrekeningen moeten van jaar tot jaar met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarom moeten ze bij voorkeur op dezelfde manier, hetzelfde “stelsel”, worden opgemaakt.

Een andere rubricering, andere definities en andere waarderingsgrondslagen zijn stelselwijzigingen en maken een vergelijking met een voorgaande jaarrekening moeilijk of zelfs onmogelijk.

Om dat te verhelpen moet de voorgaande jaarrekening aangepast worden voor de “stelselwijzigingen”. Dat kan gebeuren door in de nieuwe jaarrekening de vergelijkbare gegevens van het voorgaande boekjaar aan te passen voor het nieuwe “stelsel”. Als dat niet goed mogelijk is, moeten de effecten van de stelselwijzigingen uit de toelichting blijken.

De jaarrekening van het voorgaande jaar is al vastgesteld. Deze kan dus niet niet meer veranderen en hoeft dan ook niet opnieuw te worden opgemaakt. Er komen alleen andere vergelijkbare cijfers in de nieuwe jaarrekeningen.

Stelselwijzigingen mogen slechts voorkomen als daar goede redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld een nieuwe richtlijn. Dergelijke redenen moeten in de toelichting komen.