Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 604 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 37 seconden

B.7 Openbaarmaking

Zoals in de kerkorde voorgeschreven dient zowel de begroting als de jaarrekening ter inzage te liggen voor de leden. Daarnaast schrijven de ANBI richtlijnen voor kerkgenootschappen voor dat een verkorte staat van baten en lasten wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Deze verkorte staat moet voor 1 juli volgend op het verslagjaar op de website staan.

Toelichting

De periode van terinzagelegging is in beide gevallen minimaal 7 aaneengesloten dagen.
Eerst na die periode kan de kerkenraad de begroting of jaarrekening definitief vaststellen.
Voor de publicatieverplichting ANBI heeft de Protestantse kerk in Nederland formats beschikbaar gesteld, zowel qua te publiceren teksten als de verkorte staat van baten en lasten ( www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn ).