Laatst bijgewerkt op: 22-05-2019 - aantal paginaweergaves: 493 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 37 seconden

C 1.1 Investeringen/desinvesteringen

Dit zijn natuurlijk aan- en verkopen van vastgoed en komen doorgaans niet zo vaak voor.
Aankopen worden in eerste instantie geboekt tegen de verkrijgingsprijs (zie Waardering ) en vervolgens gewaardeerd tegen de gekozen waarderingsgrondslag.
Dat kan tot boekverliezen of -winsten leiden, incidentele lasten of baten die net zo behandeld moeten worden als hiervoor omschreven.

Verkopen kunnen eveneens tot boekwinsten en -verliezen leiden.
Was het verkochte onroerend goed gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs ontstaat er een incidentele bate of last die aan het eigen vermogen wordt toegevoegd c.q. onttrokken. Was het verkochte onroerend goed gewaardeerd tegen de actuele waarde, dan wordt de incidentele bate of last toegevoegd c.q. onttrokken aan de bestemmingsreserve koers- en waarderingsverschillen.

Zie ook