Laatst bijgewerkt op: 22-05-2019 - aantal paginaweergaves: 847 - gemiddelde leestijd: 2 minuten, 2 seconden

C.1.2 Bijdragen fondsen en acties gemeente

C.1.2 Bijdragen fondsen en acties gemeente

Bij bepaalde investeringen in gebouwen of bijvoorbeeld het orgel, worden er vaak bijdragen ontvangen, dragen fondsen bij voor dat doel en worden er ook acties in de gemeente gehouden om de betreffende aanschaf, verbouwing of restauratie mogelijk te maken. Tot het moment van gereedkomen van een dergelijke investering worden de ontvangen giften, opbrengsten uit acties via onderdeel B van de staat van baten en lasten, als incidentele baten verwerkt en in onderdeel C gemuteerd in een bestemmingsfonds (omdat de beperking is aangebracht door de externe gever). Bij het gereedkomen van de investering wordt de extra last als extra afschrijving in onderdeel B verwerkt en wordt de vrijval van de bestemmingsreserve in onderdeel C verwerkt. Zie voor de indeling van de staat van baten en lasten hoofdstuk D.1

Toelichting

Door op deze wijze te boeken scheiden we de incidentele baten en lasten van de normale baten en lasten (onderdeel A).

Voorbeeld

  1. Kerk X ,
    de hele burgerlijke gemeenschap is betrokken bij het bestaan van kerk en orgel, heeft een monumentaal orgel dat over 3 jaar een grote restauratie beurt nodig heeft.
    De commissie ontwikkelt allerlei acties om aan de benodigde middelen te komen zoals een bazar (netto opbrengst € 7.500 per jaar), huis aan huis collecte in jaar 3 (€ 12.500), specifieke acties onder stichtingen en plaatselijke bedrijven (gedurende 3 jaar jaarlijks € 3.000)
  2. Op Incidentele Baten worden de bedragen in het jaar van ontvangst geboekt en jaarlijks wordt het in dat jaar ontvangen bedrag in bestemmingsfonds Restauratie orgel geboekt.
  3. De restauratie in jaar 3 kost € 47.500

Boekingen:
jaar 1 incidentele baten (B) € 7.500 incidentele baten (B) € 3.000
Bestemmingsfonds Restauratie orgel (C) € 10.500
jaar 2 incidentele baten (B) € 7.500 incidentele baten (B) € 3.000
Bestemmingsfonds Restauratie orgel (C) € 10.500
jaar 3 incidentele baten (B) € 7.500 incidentele baten (B) € 3.000

incidentele baten (B) € 12.500
Bestemmingsfonds Restauratie orgel (C) € 23.000

Na/tijdens restauratie
Betaling Facturen Incidentele lasten (B) € 47.500
Vrijval bestemmingsfonds ( C) € 44.000
Onderhoud orgels (A) € 3.500

In het restauratie jaar komt bij D een verlies ad € 3.500 tot uiting

Zie ook