Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 458 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 34 seconden

C.1.4 Toelichting

C.1.4 Toelichting

De waarderingsgrondslagen worden toegelicht. In de toelichting bij de materiële vaste activa wordt de WOZ waarde/ waarde grond en de verzekerde waarde vermeld.

Toelichting

Alle waarderingsgrondslagen moeten worden vermeld in de toelichting.

Bij Onroerende zaken voor kerkelijke of diaconale doeleinden en Installaties en inventarissen vermeldt de toelichting ook de verzekerde waarde.

Zijn vastgoedbeleggingen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan moet de toelichting aangeven wat de actuele waarde is, dus de WOZ-waarde voor gebouwen en voor (verpachte) grond de waarde die de Belastingdienst elk jaar opgeeft voor de “waardering van verpachte gronden in box 3” voor het boekjaar.