Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 879 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 49 seconden

C 1 Toelichting

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa (volgens het rekeningschema 00 Onroerende zaken en 01 Installaties en Inventarissen) zijn tastbare en zichtbare activa die langer dan 1 jaar meegaan, zoals bijvoorbeeld gebouwen, grond, meubilair en geluidsinstallaties.
Overigens wil materieel ook zeggen dat activa een zekere waarde moeten hebben, een vermelding op de balans moet wel zinvol zijn.
De aanschaf van een thermoskan bijvoorbeeld kan beter onder diverse kosten of zoiets geboekt worden dan onder inventaris.
Dat scheelt een hoop administratief werk.

Er zijn 3 categorieën materiële vaste activa :

  1. Onroerende zaken voor kerkelijke of diaconale doeleinden, zoals kerk- en verenigingsgebouwen, maar denk ook aan gebouwen als distributiecentrum voor een voedselbank of nachtopvang (rekeningschema 00.10 t/m 00.50).
    Voor de duidelijkheid: pastorieën die niet bewoond worden door een predikant(e) vallen hier niet onder maar zijn een vastgoedbelegging.
  2. Installaties en inventarissen
  3. Onroerende zaken voor beleggingsdoeleinden, de zgn. vastgoedbeleggingen (rekeningschema 00.60 t/m 00.80).