Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 934 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 58 seconden

C 1 Waardering

Hier geldt als waarderingsgrondslag de zgn. verkrijgingsprijs, de prijs waarvoor het actief is gekocht inclusief alle bijkomende kosten, maar na aftrek van subsidies e.d..
Is die prijs niet meer te achterhalen of gaat het om een schenking of iets dergelijks, dan is de verkrijgingsprijs € 1.

De waarderingsgrondslag moet in de toelichting worden vermeld.
In een vorig boekjaar (2018) kan een andere waarderingsgrondslag zijn toegepast, bijvoorbeeld de WOZ-waarde bij een pastorie, waardoor de waarde volgens de verkrijgingsprijs lager uitvalt.

Het verschil in waardering moet dan gecorrigeerd worden door een incidentele last (onderdeel B) te nemen ter grootte van het verschil.
Stond tegenover de oude boekwaarde een reserve koers- en waarderingsverschillen, dan moet er maximaal het eerder genoemde verschil in waarde onttrokken worden aan deze reserve.

Blijft er dan nog een rest van het waardeverschil over, dan valt het totale resultaat lager uit en uiteindelijk het eigen vermogen.

Stond er tegenover de de oude boekwaarde geen reserve koers- en waarderingsverschillen, dan komt het volledige waardeverschil ten laste van het resultaat en uiteindelijk het eigen vermogen.