Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 572 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 57 seconden

C.2 Financiële vaste activa

C.2 Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa vallen stichtingen waar de rechtspersoon de overwegende zeggenschap heeft en overige vorderingen die duurzaam worden aangehouden, zoals uitgegeven leningen.

De stichtingen waarin de rechtspersoon de overwegende zeggenschap heeft (meerderheid in het bestuur of zeggenschap via statutaire bepalingen)
en annexe stichtingen worden in de toelichting vermeld met de naam, vestigingsplaats en doelstelling van de stichting.
Indien de kerkenraad de jaarrekening van een dergelijke stichting moet goedkeuren, wordt vermeld wanneer de laatst bekende jaarrekening is goedgekeurd.

Wanneer in een dergelijke stichting (overwegende zeggenschap van de gemeente) een begraafplaats is ondergebracht,
moet de jaarrekening van deze stichting tegelijkertijd met de jaarrekening van de gemeente worden vastgesteld,
en tegelijkertijd met de jaarrekening van de gemeente bij het CCBB worden ingezonden.

De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Beleggingen, behalve vastgoedbeleggingen worden beschouwd als vlottende activa.

Toelichting

Alle stichtingen waar de rechtspersoon de overwegende zeggenschap heeft moeten in de toelichting worden vermeld, ook als er geen financiële verhouding is.