Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 577 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 50 seconden

C.3 Vorderingen en overlopende activa

C.3 Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde. Indien er bij vorderingen sprake is van een risico op de oninbaarheid, wordt er een voorziening voor oninbaarheid gevormd die in mindering komt op de post vorderingen.

Toelichting

Van bepaalde debiteuren/vorderingen kan het onzeker zijn of de volledige vordering wel binnenkomt. Daardoor kan een deel als vermoedelijk oninbaar worden beschouwd.

Volgens de richtlijn kan daar een voorziening oninbaarheid voor worden gevormd.

Dat moet dat wel in de toelichting worden vermeld en op hoofdlijnen gespecificeerd.

Voorbeeld

Ultimo jaar X staat er aan toezeggingen Kerkbalans voor dat jaar nog 3.500 euro open als (nog) niet ontvangen.

Ervaring leert dat dit in de meeste gevallen niet meer volledig wordt ontvangen.

Op basis van die ervaring boekt u bijvoorbeeld 700 euro (20%) op een voorziening oninbaar (22.20 in het rekeningschema).