Laatst bijgewerkt op: 21-05-2019 - aantal paginaweergaves: 719 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 32 seconden

D 1 Opbrengsten uit ontvangen dividenden, rente, huur en pacht

Als deze opbrengsten nodig zijn voor normale, operationele uitgaven - waaronder ook begrepen de uitgaven voor diaconale doeleinden - of het nakomen van ANBI-verplichtingen, dan maken deze opbrengsten onderdeel uit van de operationele opbrengsten in onderdeel A.

Zijn deze opbrengsten in het geheel niet nodig voor de hiervoor genoemde uitgaven, dan kunnen deze opbrengsten als overige baten in onderdeel B verantwoord worden.

Wellicht ten overvloede, of al deze opbrengsten worden onder A verantwoord of onder B, een deel onder A en een deel onder B is niet toegestaan, want al deze opbrengsten moeten op dezelfde manier verantwoord worden.