Laatst bijgewerkt op: 23-05-2019 - aantal paginaweergaves: 732 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 42 seconden

D 1 Opbrengsten uit gerealiseerde koersresultaten

Zoals eerder aangegeven zijn gerealiseerde koersresultaten van vastgoedbeleggingen als incidentele baten (bij koerswinsten) of lasten (bij koersverliezen) in onderdeel B te verantwoorden.
Daarna kunnen deze resultaten worden toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve koers- en waarderingsverschillen.
Bij effecten treden koersresultaten vrij frequent op en vormen vaak een net zo belangrijke inkomstenbron als dividenden, rente, etc.
Als deze laatste groep inkomsten in onderdeel A verantwoord wordt, is het niet meer dan logisch om ook de gerealiseerde koersresultaten in onderdeel A te boeken.

Vanuit het voorzichtigheidsprincipe, winsten pas nemen als zij gerealiseerd zijn en verliezen wanneer voorzienbaar, is het wenselijk dat alle transacties en bijbehorende resultaten worden bijgehouden. Maar dat is administratief bewerkelijk.
Om dat te vermijden is een andere benadering mogelijk, waarover meer onder het kopje administratieve vereenvoudiging effecten.

Zie ook