Laatst bijgewerkt op: 26-03-2020 - aantal paginaweergaves: 781 - gemiddelde leestijd: 0 minuten, 15 seconden

D.3 Toelichting staat van baten en lasten

Voor de meer gedetailleerde staat van baten en lasten geldt het model zoals opgenomen in FRIS.

Het verdient aanbeveling om in de toelichting de belangrijkste verschillen qua baten en lasten in vergelijking tot de begroting en de cijfers van het voorgaande boekjaar toe te lichten.