Laatst bijgewerkt op: 11-05-2020 - aantal paginaweergaves: 1358 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 43 seconden

E.2 Controleverslag

E.2 Controleverslag

Onder de overige gegevens wordt ook het verslag van de externe accountant vermeld als dit een controleverklaring is. Indien er sprake is van het verslag van twee onafhankelijke financieel deskundigen of verklaringen van derden niet zijnde een certificerend accountant, wordt dit verslag opgenomen onder de algemene gegevens samen met de verklaringen van de Kerkenraad.
Zie voor het controleverslag van twee onafhankelijke deskundigen FRIS bijlagen en verklaringen.
Dit verslag dient samen met de jaarverslaggeving te worden ingediend bij het CCBB.

Toelichting

Elke jaarrekening moet gecontroleerd worden.

Dat kan door een accountant, d.w.z. een lid van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), gebeuren of door (tenminste) 2 financieel deskundigen die geen deel uitmaken van het College van Kerkrentmeesters of de kerkenraad (in geval van een jaarrekening van het CvK) of het College van Diakenen of de kerkenraad (in geval van een jaarrekening van het CvD).

Een accountant kan 3 soorten verklaringen afgeven :

  1. een controleverklaring, de meest ”sterke” en uitgebreide verklaring dat de jaarrekening is gecontroleerd (en in orde bevonden);
  2. een beoordelingsverklaring, waarin de accountant verklaart dat de jaarrekening is beoordeeld en tijdens de cijfer- en detailcontroles geen onregelmatigheden heeft opgemerkt;
  3. een samenstellingsverklaring, dat de jaarrekening is opgesteld met de deskundigheid van een accountant, maar dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid van de cijfers.

In de jaarrekening wordt de accountantsverklaring opgenomen en duidelijk aangegeven om welke soort verklaring het gaat.

De onafhankelijke financieel deskundigen geven een verklaring af volgens het sjabloon zoals opgenomen in FRIS.

Andere verklaringen, zoals een samenstellingsverklaring van iemand die geen lid is van de NBA, of een verklaring van een niet-accountant dat “de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 20.. en van het resultaat over 20.. “ of een dergelijke strekking, mogen niet in de jaarrekening worden opgenomen.