Aangepast regeling jaarrekening 2019

De aangepaste regeling voor het indienen van de jaarrekening 2019 is beëindigd.

Als de jaarrekening 2019 al ingediend is met de voorlopige verklaringen, moeten de definitieve versies van de verklaringen en het controleverslag, volledig ingevuld en ondertekend, vóór 15 september 2020 per e-mail naar het CCBB gestuurd te worden. Zie deze download voor de e-mailadressen van de CCBB's. Deze verklaringen kunnen na het indienen van de jaarrekening dus niet meer in FRIS geüpload worden.

De te gebruiken sjablonen zijn te downloaden op de pagina Bijlagen en Verklaringen in FRIS. Deze zijn ook te vinden op de FRIS-pagina op protestantsekerk.nl.