Beëindigen lege specifcatieregels

Inleiding
Op dit moment komen in FRIS voor dat ogenschijnlijk lege specificatieregels voor. De oorzaak hiervan is dat in een vorig boekjaar gegevens zijn ingevoerd op de betreffende specificatieregels, zoals nullen en punten die voor het huidige boekjaar geen informatiewaarde meer hebben. Het gevolg hiervan is dat de lege specificatieregels zichtbaar blijven in de balansschermen in FRIS en in de jaarverslag. Deze instructie is erop gericht om de lege specificatieregels te beëindigen. Na het doorlopen van de instructie blijven de lege specificatieregels nog twee jaar zichtbaar als vergelijkende cijfers in de balansschermen van FRIS en het jaarverslag.

Instructie
Voer allereerst de volgende controles uit:

  1. Selecteer de lege en onnodige specificatieregel Lege%20Specificatietregels_1

  2. Controleer of de waarde per begin boekjaar nul of leeg is

  3. Controleer of de waarde per einde boekjaar nul is

  4. Controleer of de einddatum al ingevuld is.

Een reeds ingevulde einddatum is herkenbaar aan de aanwezigheid van het kalender-icoontje:

Lege%20Specificatietregels_5

Als de cursor op het kalender-icoontje wordt gezet dan wordt de ingevoerde einddatum zichtbaar:

Lege%20Specificatietregels_6

Als de einddatum al is ingevuld, dan hoeft u niets te doen. De specificatieregel in FRIS en het jaarverslag wordt alleen nog getoond ter vergelijking en na twee boekjaren is deze niet meer zichtbaar.

Als de einddatum nog niet is ingevuld, voer dan de volgende stappen uit:

  1. Wijzig of vermeld in de specificatieregel de omschrijving: N.v.t. Lege%20Specificatietregels_3

  2. Selecteer opnieuw in het titel/omschrijving-veld van de specificatieregel het rode kruisje

  3. Leg een einddatum vast door een datum te kiezen die valt in het boekjaar waarvoor de jaarrekening wordt gemaakt (een einddatum daarbuiten is niet mogelijk) Lege%20Specificatietregels_4

  4. Sla de einddatum op met de knop ‘Einddatum instellen’

  5. Controleer of het balansscherm afgerond kan worden door onderaan “Ik ben klaar met dit blad” te selecteren.