Laatst bijgewerkt op: 16-04-2020 - aantal paginaweergaves: 973 - gemiddelde leestijd: 3 minuten, 28 seconden

Bijlagen en verklaringen

Voordat u de jaarrekening van uw college daadwerkelijk kunt indienen bij het CCBB, dient u drie stukken bij te voegen:

 • verklaring van uw college
 • verklaring van uw kerkenraad
 • het controleverslag

Verder is het mogelijk om bijlagen mee te sturen. Bijvoorbeeld een meerjarenonderhoudsplan van uw (kerkelijke) gebouwen of een meerjarenbegroting. Dit afhankelijk van wat u belangrijk vindt of waar het CCBB specifiek om heeft gevraagd.

Om de relevante stukken toe te voegen aan uw begroting klikt u in de inhoudsopgave in de linkermarge op Bijl. & verkl.

Bijlagen en verklaringen

In de linker kolom ziet u straks de verklaringen en bijlagen staan, die u eerst moet 'uploaden', zoals dat heet (= kopiëren van uw eigen computer naar FRIS).
U moet in ieder geval uploaden:

 • de verklaring van uw college (CvK of CvD)
 • de verklaring van uw kerkenraad
 • het controleverslag

Bij het indienen van de jaarrekening 2019 kan gebruik gemaakt worden van een aangepaste regeling. Zie het bericht op protestantsekerk.nl.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze aangepaste regeling moeten de 'bijzondere omstandigheden'-versies van de verklaringen en het controleverslag voor het indienen in FRIS geüpload worden. De sjablonen zijn te downloaden op de pagina 'Bijlagen en Verklaringen' in FRIS. Deze zijn ook te vinden op de FRIS-pagina op protestantsekerk.nl. In de sjablonen zijn gedetailleerde instructies opgenomen.

De 'gebruikelijke verklaring'-versies van de verklaringen en het controleverslag dienen, volledig ingevuld en ondertekend, vóór 15 september 2020 per e-mail naar het CCBB gestuurd te worden. Zie deze download voor de e-mailadressen van de CCBB's. Deze verklaringen kunnen na het indienen van de jaarrekening dus niet meer in FRIS geüpload worden.

N.B.: als geen gebruik gemaakt wordt van de aangepaste regeling voor het indienen van de jaarrekening 2019 moeten alleen de 'gebruikelijke verklaring'-versies van de verklaringen en het controleverslag voor het indienen in FRIS geüpload worden.

Heeft uw gemeente een begraafplaats?
Wanneer uw gemeente over een begraafplaats beschikt, dient een college van kerkrentmeesters nog twee extra documenten toe te voegen:

 • Het financiële jaarverslag van de begraafplaats
 • Het bijbehorende controleverslag.
 • Dit geldt niet voor zeer kleine begraafplaatsen, zie de toelichting in FRIS.

Documenten uploaden

Voor het opstellen van de genoemde documenten zijn sjablonen (modellen) beschikbaar. U treft die aan in de rechterkolom. Het werkt verder als volgt (voor alle documenten gelijk):

 1. Klik in de rechterkolom op het betreffende sjabloon.
 2. Sla het sjabloon op uw eigen computer op en geef het een andere naam. Bijvoorbeeld: "Verklaring CvD Frisdorp - leeg".
 3. Print deze verklaring uit en laat hem invullen en ondertekenen.
 4. Scan de verklaring en sla hem op als PDF (niet als afbeelding). Geef deze PDF een logische naam. Bijvoorbeeld: "Verklaring CvD Frisdorp - begroting 2019".
 5. Ga naar de kolom "Uploaden" en klik op Uploaden bestand. FRIS kijkt dan op uw computer naar het PDF-bestand dat u wilt uploaden. Zoekt u het betreffende bestand op en voeg het toe.
 6. U ziet het geuploade bestand (de Verklaring) vervolgens staan in de linker kolom.
Bijlagen toevoegen

Het toevoegen van een bijlage gaat op dezelfde wijze. Alleen zijn er geen sjablonen voor. U volgt bovenstaande stappen, maar begint pas bij stap 5.

U kunt zoveel bijlagen toevoegen als u nodig acht. Herhaal hiervoor de stappen 5 en 6.
Ook kunt u niet alleen PDF-bestanden uploaden, maar ook andere bestandsformaten:

 • Documenten: .doc, .docx, .html, .txt, .rtf, .odt (bvb. Word, LibreOffice Writer, Google Docs)
 • Spreadsheets: .xls, .xlsx, .ods, .csv, .txt, .tab (bvb. Excel, LibreOffice Calc, Google Sheets)
 • Presentaties: .ppt, .pptx, .potx (bvb. Powerpoint, LibreOffice Impress, Google Slides)
 • Afbeeldingen/scans: .jpg, .jpeg, .gif, .png (zowel met een scanner als een goede smartphone)
 • PDF: .pdf
Scherm afronden

Ook voor dit scherm geldt: u kunt pas door naar de laatste stap - indienen - als u dit scherm hebt afgesloten met het vinkje Ik ben klaar met dit blad. Het in de linkermarge verandert in .