Laatst bijgewerkt op: 19-02-2020 - aantal paginaweergaves: 313 - gemiddelde leestijd: 4 minuten, 50 seconden

Algemene informatie (1)

Eerste keer FRIS

Als u voor de eerste keer start met FRIS voor 2019, moet u de jaarrekening van 2017 en de begroting van 2018 in voeren.

Heeft u dat gedaan, dan hoeft u bij het invoeren van de jaarrekening 2018, alleen nog maar de balansgegevens van 2017 op te geven.

Alle andere vergelijkende cijfers zijn dan al aanwezig.

Toegang Fris

Om FRIS te kunnen gebruiken, heeft u een in FRIS geactiveerd e-mailadres, dat dient als gebruikersnaam, nodig.
Dit is het e-mailadres dat u bent overeengekomen met de lokale beheerder van LRP van uw gemeente en dat door de lokale beheerder is ingevoerd in LRP voor de rol die u in FRIS nodig hebt.
Is dat nog niet gebeurd, vraag dan aan uw lokale beheerder dit spoedig te regelen.

Meer informatie over het aanmelden en inloggen vindt u in de FRIS-handleiding (link: https://fris-doc.pkn.nl/aanmelden-en-inloggen)

Gebruikersnaam

De gebruikersnaam is altijd uw emailadres, dat is opgevoerd in LRP op de FRIS pagina

Lay-out

Is er een mogelijkheid om de lay-out iets aan te passen?

Nee, het is niet mogelijk om zelf de lay-out aan te passen

Lege bladzijden in PDF.

In de PDF is ruimte geclaimd voor bepaalde pagina's. Zodra u een pagina afsluit via een vinkje (ik ben klaar met dit blad) wordt de ruimte gecomprimeerd en krijgt u geen lege bladen.

Let op: in de toelichting heeft u de mogelijkheid om tekst te plaatsen.
Het is echter van belang dat dit geen gekopieerde opgemaakte tekst, tabellen of spreadsheet gegevens zijn.
Deze opmaak blijft namelijk niet behouden in de PDF, waardoor er vervormde teksten kunnen ontstaan.

Ook zien wij regelmatig dat er een grote hoeveelheid witregels boven of tussentijds of onderaan worden geplaatst, waardoor de toelichting op meerdere pagina's komt.

Wijkgemeente met eigen rechtspersoonlijkheid

Deze wijkgemeenten zijn eigenlijk exoten binnen de PKN. Ontstaan vanuit de situatie van voor de oprichting van de PKN(2004) en de moedergemeente constructie. Toch zijn ook deze gemeenten onlosmakelijk verbonden aan een moedergemeente. De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor het totaal aantal leden en daarom krijgt de algemene kerkenraad ook deze aantallen door. Deze aantallen zijn ook van belang in de beoordeling vanuit het CCBB en daarom inclusief de wijkgemeente met een eigen rechtspersoonlijkheid.

Quotum

FRIS genereert het Quotum rapport.

Als u via FRIS heeft aangeleverd dan ontvangt u geen verzoek om de Quotum informatie door te geven. De gegevens worden dan vanuit FRIS doorgezet.

Heeft u jaarrekening CvK of CvD niet via FRIS ingediend, maar handmatig dan wordt er geen Quotum rapport aangemaakt. U ontvangt dan het verzoek om het Quotum rapport als PDF bestand te mailen naar Quotum Beheer.

U hoeft dus geen opgaveformulier D in te vullen.

Versies FRIS

Het bijhouden van meerdere versies is lastig te realiseren en duur.
Mede gezien de geringe vraag is het zeer onwaarschijnlijk, dat dit in FRIS komt.

Met de rol ‘Raadpleger’ kunnen anderen dan de indiener zelf in FRIS kijken.
Ze zien dan steeds de meest recente gegevens, waardoor voorkomen wordt dat men op inmiddels gewijzigde zaken reageert.

Cijfers importeren

Er wordt gekeken of dit tegen acceptabele kosten te realiseren is.
Nu is nog niet te zeggen of en, zo ja, wanneer dit komt.

Cijfers exporteren naar Excel

Dit zal (voorlopig?) niet komen.

Fusie

Wij zijn gefuseerd maar zien de nieuwe documenten nog niet!

De documenten t.b.v. de nieuw gevormde gemeente komen pas in FRIS, nadat de samenvoeging is doorgevoerd in LRP.

Dit is een proces dat wordt opgestart na ontvangst van de benodigde documenten.

  • de fusieakte.
  • het voorgenomen verenigingsbesluit, inclusief de lijst van straatnamen en postcodes die de grenzen van de gemeente vormen. Deze moet als bijlage zijn meegestuurd aan het voorgenomen besluit.
  • goedkeuringsbrief classis

Deze stukken kunt u sturen naar lrp-kso@protestantsekerk.nl

Interne procedure

FRIS bemoeit zich niet uw interne procedure en iedere gemeente heeft zo zijn eigen werkwijze.
Aan het eind van de rit dient u pas gegevens via FRIS in.
Tussendoor kunt u gewoon rapporten draaien en bespreken in uw kerkenraad en met uw gemeente.
En als er commentaar komt kunt u gewoon aanpassingen doorvoeren.
Daarom tekent de indiener, daartoe gemachtigd door de kerkenraad, er aan het eind ook voor dat de laatst bekende gegevens zijn ingediend, dus na overleg met kerkenraad, college en gemeente.

FRIS is niet geschikt om uw interne aanpak te beoordelen.
Wel zijn er uiteraard ingebouwde controles.
Maar de gemeente en dan in alle gevallen de kerkenraad, blijft eindverantwoordelijk voor de gevolgde procedure.
De kerkenraad draagt ook de verantwoordelijkheid voor de juiste en tijdig ingeleverde gegevens en de verwerking van de ANBI gegevens op de site.
Het enige wat via FRIS en daarmee via het CCBB kan worden geregeld is de indiening van de juiste documenten zoals verklaringen en controle rapporten.

Richtlijn 640

De Protestantse Kerk heeft een eigen richtlijn, die afgeleid is van de richtlijn MKB en gebaseerd is op de Kerkorde.
Verder zijn er afspraken gemaakt binnen het CIO (Interkerkelijk contact in Overheidszaken) waardoor richtlijn 640 niet van toepassing is.

De (toelichting op de ) richtlijn van de protestantse kerk kunt u vinden in de handleiding FRIS