Laatst bijgewerkt op: 19-02-2020 - aantal paginaweergaves: 244 - gemiddelde leestijd: 2 minuten, 27 seconden

Algemene informatie (2)

Wijkgemeenten

Alle gemeenten hebben minimaal 1 wijkgemeente, omdat dit de laagste juridische entiteit is binnen de PKN.
Het aantal wijkgemeenten dat wordt getoond in FRIS wordt gevuld vanuit LRP en daar behoren alleen wijken te zijn ingericht als er ook een wijkkerkenraad is.

Is het aantal wijkgemeenten niet in overeenstemming met de realiteit, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer Henk van Loenen, h.vanloenen@protestantsekerk.nl
Op basis van de formele stukken zal hij alle wensen, mogelijkheden en consequenties inventariseren en een afsprakenoverzicht opstellen.

Als u akkoord bent met het afsprakenoverzicht dan wordt het dossier voor verwerking aangeboden bij de KSO-specialist.

Welke aantallen vul ik in op het tabblad Algemene informatie?

Bij het opstellen van de begroting 2020 moet bij het onderdeel algemene informatie een lijstje worden ingevuld met de aantallen wijkgemeenten, predikanten en leden.
Nu gaat er nogal wat wijzigen bij onze gemeente, dus heb ik de vraag; welke getallen/aantallen moet ik invullen?

Antwoord

Met betrekking tot de personele bezetting geldt:

  • voor de begroting wordt de verwachte bezetting per het begin van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft opgegeven
  • voor de jaarrekening wordt de bezetting per het einde van het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft opgegeven.

Eventuele mutaties die gedurende het boekjaar hebben plaatsgevonden moeten in de toelichting op scherm algemene informatie 2 vermeld worden.

De diaconie vult dezelfde aantallen in als de kerkrentmeesters!

Wat is de peildatum van van de doop en belijdende leden in FRIS?

In de begrotingen en jaarrekeningen zijn de aantallen van doop en belijdende leden weergegeven. De peildatum van deze gegevens is juli. Zijn de aantallen gewijzigd door een fusie of afsplitsing, dan kunt u dit aangeven in de toelichting.

Aantallen aanpassen

Ik wil de leden aantallen aanpassen.
Kunnen de cellen worden opengezet?

Aantal leden:
Wij kunnen niet tegemoet komen aan de wens, om deze cellen open te zetten.

De peildatum van juli is gekozen door de projectgroep, omdat de meeste gemeente de aantallen van het moment van inlevering jaarrekening invulden.

Over de peildatum van de aantallen hebben langdurige vergaderingen plaatsgevonden binnen het GCBB met als uitkomst peildatum juli.

Van groot belang hierbij was:

  • dat de begroting en de jaarrekening dezelfde referentie moest hebben.
  • dat de aantallen van juli een betere weerslag van het aantal leden is.
  • dat de gemeenten tot nu toe zeer divers omgingen met de peildatum.
  • dat de aantallen voor alle gemeenten te herleiden waren naar de LRP statistieken.
  • er kengetallen moeten worden opgebouwd.

Zie ook de uitgebreide informatie in de Handleiding