Laatst bijgewerkt op: 4-07-2019 - aantal paginaweergaves: 68 - gemiddelde leestijd: 3 minuten, 2 seconden

Balans Baten en Lasten

Bestemmingsfondsen.

Bestemmingsfondsen vormen een onderdeel van het Eigen vermogen, maar zijn gelabeld.
Als u bijvoorbeeld een bedrag van 75.000 aan dat fonds onttrekt met de journaalpost 21.90 aan liquide middelen, koppelt FRIS dat als onttrekking aan dat fonds bij 95.10 als winst.
Bij de bestemming van de winst (zie dat aparte scherm) brengt u dan 75.000 en gunste van de Algemene reserve.
Immers, een deel van het Eigen vermogen is nu niet mee gelabeld, maar valt onder het vrije Eigen vermogen.

Geblokkeerde cellen

Op veel plaatsen komt u cellen tegen die u niet kunt invullen.

Velden die u niet kunt invullen zijn gekoppeld aan de balansrekening en worden vandaaruit gevuld. Het gaat hierbij om: 80.10 t/m 80.80, 81.20 t/m 81.50, 90.10, 42.10 t/m 42.98. 48.20 t/m 48.50 en 60.10.

Bijvoorbeeld: de opbrengsten Huur of pacht kunt u niet invullen in 80.10 t/m 80.80, omdat deze rechtstreeks vanuit de Balans blad 00 worden gevuld.

Boekingen t.a.v. het verjaardagsfonds.

Het verjaardagsfonds is een (egalisatie) bestemmingsfonds en loopt via 21.90 en niet via de 22 serie.
Van de collecte boekt men dus Bank, aan 83.20 Opbrengst collecten.
Van de uitgaven boekt men 50.99 Plaatselijk diaconaal werk, aan Bank.
Vindt men het saldo onvoldoende dan kan men een aanvulling doen via 60.10 toevoeging aan bestemmingsreserves, die gekoppeld is aan 21.90

Jaarrekening kerkrentmeesters post 22 Voorzieningen.

Kolom onttrekkingen en niet via baten en lasten. In 22.10 en 22.20 staan 5 cellen.
Daarvan is 1 cel die niet devia baten en lasten gaat en de rest wel.

In de nieuwe richtlijn staat dat alleen de dotaties via het resultaat gaan. De onttrekkingen niet.
In de toelichting onder het vraagteken staat een uitgebreide uitleg.
Als u voor de eerste keer overgaat op FRIS, zult u even een maatregel moeten nemen met betrekking tot de aansluiting van de Voorziening en van de vorige jaren en mogelijk ook met de begroting.
Als u in de afgelopen periode de onttrekking aan de Voorziening ten laste van de Exploitatie hebt gebracht, in het oude model vanzelfsprekend, zult u de onttrekking nu ten gunst moeten brengen van de rekening in de 40 of 41 serie.

Stel u hebt groot onderhoud gepleegd en dat geboekt op 40.11 Onderhoud voor € 51.000.
Daarna hebt u via de oude rekening 54.20 in het Excelmodel een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de Voorziening.
Om de oude gegevens sluitend te krijgen zult u bij de invulling van FRIS het bedrag van € 50.000 in mindering moeten brengen op 40.11

Pastorie verkocht

In 2018 is verkocht de pastorie voor 471.501,60 euro, deze pastorie stond ook niet op de balans.

De juiste journaalpost luidt : 12.20 Bankrekeningen € 471.501,60 aan 95.30 boekwinst onroerende zaken € 471.501,60

De juiste journaalpost luidt: 00.70 Overige gebouwen € 266.122,45 aan 12.20 Bankrekeningen € 266.122,45 Omdat dit een vastgoed belegging is moet u de actuele waarde per 31-12-2018 op de balans vermelden. De huuropbrengst moet worden geboekt op 80.70, eventuele kosten in de 41.70 serie.

Woning gekocht

De juiste journaalpost luidt: 00.70 Overige gebouwen € 266.122,45 aan 12.20 Bankrekeningen € 266.122,45

Omdat dit een vastgoed belegging is moet u de actuele waarde per 31-12-2018 op de balans vermelden.

De huuropbrengst moet worden geboekt op 80.70, eventuele kosten in de 41.70 serie.

Zie ook de uitgebreide informatie in de [Handleiding]()