Laatst bijgewerkt op: 19-02-2020 - aantal paginaweergaves: 938 - gemiddelde leestijd: 4 minuten, 25 seconden

Bestemmingsreserve

Bestemmingsresultaat

Bestemming resultaat: resultaat moet gelijk zijn aan 0. Hoe kan ik dit bedrag wegboeken?

Bestemming resultaat: In FRIS moet u na opstellen van de baten en lasten rekening aan het einde aangeven hoe het resultaat verwerkt moet worden. Advies: even de handleiding activeren naast de jaarrekening en dan de aangegeven handelingen volgen.

Algemene reserve

Rechtstreeks toevoegen aan de reserve is niet meer mogelijk, alles loopt volgens de nieuwe Richtlijn jaarverslaggeving PKN via de staat van baten en lasten.
U boekt de opbrengst via 95.10 (incidentele baten) en via het onverdeeld resultaat (20) komt het dan terecht bij de algemene reserve.
Bij het onverdeeld resultaat kunt u een keuze maken waar het positieve resultaat aan wordt toegevoegd.

Erfenis

Hoe boeken we een erfenis die niet openbaar mag worden gemaakt?

De nieuwe richtlijn stelt dat alle mutaties in bestemmingsreserves en-fondsen via het resultaat moeten lopen.

Ook legaten en erfenissen worden ongeacht de grootte verwerkt onder 95.40. Dat is uiteraard anoniem. Het resultaat komt dan op de Algemene Reserve. Daarna kunt u alsnog een deel overboeken naar een bestemmingsreserve of fonds. U boekt het alleen op een fonds als in de erfenis expliciet wordt vermeld waarvoor het geld gebruikt mag worden. Dat kunt u nooit wijzigen. Staat dat er niet, boek het dan naar eigen inzicht op een reserve, dit kan wel jaarlijks gewijzigd worden. Dus let op het verschil tussen een reserve en een fonds. Onder het vraagteken op het scherm 20 en 21 staat een toelichting en een voorbeeld.

Zie voorbeeld:

Stel men wil 50.000 vanuit de Algemene reserve bestemmen voor pastoraat. In FRIS al volgt verwerken:

Scherm Bestemmingsreserves: 21.40 toevoeging via lasten 50.000 FRIS plaatst die dan gekoppeld op 60.10 Toevoeging Bestemmingsreserve,

Via scherm bestemming resultaat onttrekken aan Algemene reserve 50.000 FRIS staat gekoppeld aan het scherm Eigen vermogen en plaatst op 20.10 de onttrekking van 50.000

Scherm Bestemmingsreserves: 21.40 toevoeging via lasten 50.000 FRIS plaatst die dan gekoppeld op 60.10 Toevoeging Bestemmingsreserve,

Via scherm bestemming resultaat onttrekken aan Algemene reserve 50.000 FRIS staat gekoppeld aan het scherm Eigen vermogen en plaatst op 20.10 de onttrekking van 50.000

Vrijval reserves?

Onlangs hebben wij ervaren dat in een jaarrekening 2018, opgemaakt en ingediend via FRIS, een vrijval in de reserve werd weergegeven. Deze vrijval is niet (rechtstreeks) ingevoerd, maar gegenereerd in FRIS. Noch voor de indiener, noch voor het CCBB is duidelijk hoe dit ontstaan is. Kunt u aangeven hoe een vrijval in de reserve binnen FRIS gegenereerd wordt?

In de handleiding CCBB vindt u de Richtlijn voor begroting en jaarverslaggeving PKN, (https://fris-ccbb-doc.pkn.nl/richtlijnen) daarin staat het volgende:

C.1.2. Bijdragen fondsen en acties gemeente

Bij bepaalde investeringen in gebouwen of bijvoorbeeld het orgel, worden er vaak bijdragen ontvangen, dragen fondsen bij voor dat doel en worden er ook acties in de gemeente gehouden om de betreffende aanschaf, verbouwing of restauratie mogelijk te maken. Tot het moment van gereed komen van een dergelijke investering worden de ontvangen giften, opbrengsten uit acties via onderdeel B van de staat van baten en lasten, als incidentele baten verwerkt en in onderdeel C gemuteerd in een bestemmingsfonds (omdat de beperking is aangebracht door de externe gever).

Bij het gereed komen van de investering wordt de extra last als extra afschrijving in onderdeel B verwerkt en wordt de vrijval van de bestemmingsreserve in onderdeel C verwerkt.

Zie voor de indeling van de staat van baten en lasten hoofdstuk D.1

Onderhoud monumentaal orgel

T.b.v. onderhoud adviseert het CCBB te werken met voorzieningen, maar het kan ook via het bestemmingsfonds.

In U reserveert periodiek met de boeking 40.67 of 40.77.

Stel u heeft 2x 2000 euro gereserveerd, dat is dus 4.000. Op rekening 22.20 moet u dat totaalbedrag dan vermelden. Als u daarna kosten maakt boekt u die ten laste van deze voorziening en net meer ten laste van het resultaat.

De 21 serie gaat over bestemmingsreserves. De toevoegingen en onttrekkingen daaraan gaan altijd via het resultaat, dus via 60.10 en 90.10.
Let dus op het verschil.

Wijk spaarfondsen

Er zijn vier wijk spaarfondsen, die als doel hebben bijzondere uitgaven te financieren los van de normale exploitatie.

Voorbeeld: sparen voor verfraaiingen van het interieur, of aanschaf van een piano voor jeugdkoortje. Gemeente leden storten kleine bedragen op daartoe bestemde bankrekeningen. Hoe de ontvangsten en uitgaven te verantwoorden zonder dat het resultaat beinvloed wordt ?

De ontvangsten zullen geboekt staan op bankrekeningen of "Wijkkassen". Mutaties in het vermogen, dus vrije reserves moeten altijd via het resultaat lopen.

Wat u kunt doen is de opbrengsten verantwoorde op 82.99 en de lasten op 44.99.

Aan het eind van het jaar boekt u het saldo dan via 60.10 op een daarvoor geschikte (of bestaande ) Bestemmingsreserve ,

Zie ook de uitgebreide informatie in de [Handleiding]()