Laatst bijgewerkt op: 6-08-2019 - aantal paginaweergaves: 73 - gemiddelde leestijd: 7 minuten, 12 seconden

ANBI koppeling

Foutcode A010

De ANBI tool is niet actief.

A010 Status ANBI- publicatie: Probleem met opgegeven webpagina

Opgegeven web pagina werkt technisch niet.

Verplichte woorden in tekst op ANBI-pagina: RSIN, kerkorde, bestuur, beleidsplan, beloning ontbreken

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A020

De ANBI tool is niet actief.

A020 Status ANBI- publicatie: Niet te bepalen - controleren s.v.p.

De status is niet geautomatiseerd te bepalen. De oorzaak kan zijn dat er geen bruikbare data voor de webcrawler is, zoals bijvoorbeeld:

 • de opgegeven pagina is geen html-pagina, of
 • de url is rechtstreeks naar pdf-bestand, of
 • de url's CvK en CvD zijn gelijk

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A030

De ANBI tool is niet actief.

A030 Status ANBI-publicatie: Lijkt correct - controleren s.v.p.

Op basis van de volgende controles lijkt de ANBI pagina correct:

 • Minstens 1 jaarrekening is niet handmatig in FRIS ingediend
 • Kalenderdatum is voor 1 juli
 • kalenderjaar -1 of kalenderjaar -2 in website data
 • De verplichte woorden in zitten in de tekst

Echter in FRIS vinden een aantal controles plaats op basis van steekwoorden, maar dit is nooit 100% waterdicht.

De informatie lijkt te kloppen op basis de geautomatiseerde controle, maar dat er moet nog een fysieke controle worden uitgevoerd.

Bent u van mening dat de informatie op uw website juist is dan bent u klaar.

U krijgt geen andere melding!

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A040

De ANBI tool is niet actief.

A040 Status ANBI publicatie: boekjaar en tekst waarschijnlijk correct - controleren s.v.p.

Op basis van de volgende controles lijkt de ANBI pagina correct:

 • Minstens 1 jaarrekening is niet handmatig in FRIS ingediend
 • Kalenderdatum is voor 1 juli
 • kalenderjaar -1 of kalenderjaar -2 in website data
 • De verplichte woorden in zitten in de tekst

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A050

De ANBI tool is actief, maar de juiste identifier is niet aanwezig op de webpagina.

A050 Status ANBI- publicatie: ANBI- publicatietoolinstellingenop website fout

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A060

A060 Status ANBI- publicatie: Boekjaar (uit FRIS) correct, tekst mogelijk niet correct -> tekst controleren s.v.p.

Let op: dit is geen foutcode!

In FRIS vinden een aantal controles plaats op basis van steekwoorden, maar dit is nooit 100% waterdicht. A060 betekent dat de jaarrekening van het juiste kalenderjaar aanwezig is (huidige jaar -1 of -2).

De steekwoorden waarop wordt gecontroleerd lijken niet of maar gedeeltelijk aanwezig te zijn. De verplichte woorden in de tekst op de ANBI-pagina zijn minimaal: RSIN, kerkorde, bestuur, beleidsplan, beloning

De informatie lijkt dus gedeeltelijk te kloppen op basis de geautomatiseerde controle. Een fysieke controle moet worden uitgevoerd en gekeken moet worden of de informatie voldoet aan de formats die beschikbaar zijn gesteld op de ANBI pagina van de Protestantse kerk.

Bent u van mening dat de informatie op uw website juist is dan bent u klaar.

U krijgt geen andere melding!

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A070

Let op: dit is geen foutcode!

In FRIS vinden een aantal controles plaats op basis van steekwoorden, maar dit is nooit 100% waterdicht.

A070 betekent dat de jaarrekening van het juiste kalenderjaar aanwezig is (huidige jaar -1 of -2).

Dat de informatie lijkt te kloppen op basis de geautomatiseerde controle, maar dat er nog een fysieke controle moet worden uitgevoerd en/of de informatie voldoet aan de formats die beschikbaar zijn gesteld op de ANBI pagina van de Protestantse kerk.

Bent u van mening dat de informatie op uw website juist is dan bent u klaar.

U krijgt geen andere melding!

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A080

Foutcode 080 impliceert dat de status van de gegevens op de website niet overeenstemmen met FRIS.
De vraag is dan, zijn de ANBI gegevens wel gekoppeld via de omschrijving aan de website?

Het is een indicatie dat de instelling op de website niet juist is, waardoor de juiste niet worden getoond.
Zijn de gegevens, die nu worden getoond, soms hard gepubliceerd?

De steekwoorden waarop wordt gecontroleerd lijken niet of maar gedeeltelijk aanwezig te zijn. De verplichte woorden in de tekst op de ANBI-pagina zijn minimaal: RSIN, kerkorde, bestuur, beleidsplan, beloning

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A090

Let op: dit is geen foutcode, maar indicatie!

Foutcode 090 impliceert dat de status van de gegevens op de website niet overeenstemmen met FRIS.
De vraag is dan, zijn de ANBI gegevens wel gekoppeld via de omschrijving aan de website?

Het is een indicatie dat de instelling op de website niet juist is, waardoor de juiste niet worden getoond.
Zijn de gegevens, die nu worden getoond, soms hard gepubliceerd?

De steekwoorden waarop wordt gecontroleerd lijken zijn aanwezig.

Als indiener kunt u de instructie met link uitdraaien.
Daarvoor logt u in op fris.pkn.nl als indiener en zie vervolgens de knop instellingen naast de home knop.

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A110

Status ANBI-publicatie: A110 boekjaar uit FRIS niet correct, tekst mogelijk niet correct. Controleren s.v.p..

 • Kalenderdatum is niet voor 1 juli
 • Boekjaar laatste in FRIS ingediende jaarrekening is niet kalenderjaar - 1
 • De verplichte woorden zijn niet opgenomen in de tekst

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Foutcode A120

Status ANBI-publicatie: A120 boekjaar uit FRIS niet correct, tekst mogelijk niet correct. Controleren s.v.p..

 • Kalenderdatum is niet voor 1 juli
 • Boekjaar laatste in FRIS ingediende jaarrekening is niet kalenderjaar - 1

De verplichte woorden zijn wel opgenomen in de tekst.

Lees hier meer informatie over de ANBI publicatie controles

Meestal is het probleen dat ANBI onjuist gepubliceerd is op de website, waardoor FRIS deze niet kan detecteren.
Controleer of de juiste javascript is geplaatst, deze moet zijn:

<script type="text/javascript" src="https://fris.pkn.nl/anbi/iframe-loader.js"></script>

ANBI richtlijn belastingdienst.

Waarom voldoet het ANBI-Rapport niet aan de "richtlijnen" van de belastingdienst? De Protestantse kerk heeft echter een afwijkend convenant afgesloten met de Belastingdienst.

De presentatie in FRIS is dan ook gebaseerd op dit convenant en dus correct.

Er is de afgelopen maanden veel contact geweest met de Belastingdienst en die heeft onze presentatie goedgekeurd.

Implementatie-handleiding ANBI

Onder de instellingen is er in de kolom ANBI-publicatietool implementatie-handleiding, maar hier is slechts en klein streepje te zien en geen knop!

Om publicatie tool te starten moet op de "groene knop" worden gedrukt onder actie. Zie actie kolom. printscreen

Op het volgende scherm moet de status op ‘instellen’ gezet worden. Zie printscreen handleiding instellen

Na opslaan wordt de implementatiehandleiding gegenereerd. Zie pdf pdf handleiding

Het proces van instellingen wordt hier schematisch weergegeven.

Hulp implementatie website?

Helaas kunnen wij hierin hierop geen support verlenen.

Wij adviseren u om contact op te nemen met degene die de website heeft gebouwd of met iemand die meer technisch inzicht heeft.

Hij/zij kan dan op basis van de handleiding de koppeling aanbrengen, waarna u de benodigde teksten kunt aanpassen.
Het aanbrengen van de koppeling is een eenmalige activiteit.

Nadat de koppeling werkt loopt u nog tegen foutcodes aan, omdat er naast de geautomatiseerde controles ook nog fysieke controle nodig is.

In de handleiding bij veel gestelde vragen staan per foutcode summiere omschrijvingen.
Zoekterm "fout code".

Bij de jaarrekening CvK heeft u nu via instellingen de handleiding en identifier voor uw gemeente kunnen downloaden. Dit zelfde moet u doen bij de jaarrekening CvD die zijn eigen identifier heeft.

De gevraagde informatie is niet beschikbaar

De oorzaak van het probleem moet dan zijn dat de scripts niet goed zijn geplaatst, waardoor FRIS de informatie niet kan detecteren.

De oorzaak is meestal dat de script handmatig zijn opgevoerd en niet zijn gekopieerd vanaf de instellingen handleiding.
Bijvoorbeeld:

 • de identifier is niet goed overgenomen, of
 • het script t.b.v. het uploaden is onjuist, zoals hieronder