Incidentele baten en lasten 15

Fusie-kosten

Waar boeken we de kosten die gerelateerd zijn aan de fusie?

Kosten m.b.t. de fusie zijn natuurlijk kosten waar maar een gemeente maar incidenteel mee te maken heeft. U kunt deze kosten het beste verwerken via de beheer rek. 47.99

Kan ik oud-ijzer verantwoorden?

Opbrengst van oud-ijzer, papier, etc., kunt u het beste op 95.10 boeken. Als het een jaarlijks terugkerende activiteit is, bijvoorbeeld een bazaar, dan hoort de opbrengst thuis op 83.99.

Waar boeken we de kosten die gerelateerd zijn aan de fusie?

Kosten m.b.t. de fusie zijn natuurlijk kosten waar maar een gemeente maar incidenteel mee te maken heeft. U kunt deze kosten het beste verwerken via de beheer rek. 47.99

Schenking Oikocredit

Het opheffen onder rubriek 03 beleggingen. (een schenking aan Oikocredit)

Stel dat het een bedrag van € 10.000 betreft.

Dat bedrag doneert uw diaconie als gift aan Oikocredit.

Dan zou het meest voor de hand liggen om te boeken 52.29 aan 03 Beleggingen.

Nu kan het natuurlijk zijn dat er in verband met deze belegging ook nog een koersverschil van bijvoorbeeld € 800 op 21.92, de balans staat.

Die moet u dan laten vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve.

Dat doet u door op 21.92 een onttrekking van € 800 te boeken die dan via FRIS vanzelf ten gunste van de Algemene reserve komt.