Laatst bijgewerkt op: 6-08-2019 - aantal paginaweergaves: 49 - gemiddelde leestijd: 1 minuut, 54 seconden

Indienen

GEADVISEERDE INVULVOLGORDE VAN FRIS JAARREKENINGEN

Het is niet handig om de jaarrekening van vooraf aan in te vullen.

Tip:
De vertaalslag is de eerste keer vaak niet gemakkelijk, maar als u die eenmaal heeft gemaakt en uw boekhoudprogramma daarop heeft aangepast is het eenmalig. Zie rekeningschema FRIS

Zie hieronder ons advies m.b.t. het invullen van de jaarrekening.

Is mijn jaarrekening of begroting goed aangekomen?

Bij het indienen wordt FRIS automatisch opgeslagen in de juiste map. Dit is een geautomatiseerd proces.

Jaarwerk

Kan jaarwerk niet afsluiten!

Geldmiddelen en reserves moeten worden weggeschreven op de reserves

Zie ook de uitgebreide informatie in de [Handleiding]()

Indienen CCBB

Moet ik na indienen bij FRIS de jaarrekening/begroting nog apart naar het CCBB toesturen?

Wanneer de gemeente de begroting en jaarrekening via FRIS indient, komt het automatisch bij het CCBB van hun regio terecht.

Begroting

De kerkordelijke regels schrijven voor dat de begroting uiterlijk 15 december voorafgaande aan het budgetjaar binnen moet zijn bij het CCBB.
Zolang de begroting niet door het CCBB is goedgekeurd bent u eigenlijk niet gerechtigd uitgaven te doen.
Gelukkig komt dat maar zeer zelden voor.

De jaarbegroting is, als het goed is, altijd een onderdeel van een meerjarenbegroting (vijf jaren) die jaarlijks op actualiteit wordt bijgesteld aan de hand van het beleidsplan.

Begrotings wijzigingen

Het kan nodig zijn dat de begroting moet worden bijgesteld door onvoorziene omstandigheden. Intern kunt u dat gewoon doen en aan de kerkenraad of mogelijk zelfs bij ingrijpende wijzigingen, aan de gemeente voorleggen.
Maar voor elke begrotingswijziging die "materieel" is, dat wil zeggen, ingrijpend, meer dan 5% van het oorspronkelijk (deel)budget, hebt u weer toestemming nodig van het CCBB.

Een gemeente moet in staat zijn een jaar vooruit te plannen.
Calamiteiten kunnen niet worden begroot.
Een goedgekeurde begrotingsbijstelling kunt u later als bijlage in FRIS toevoegen en voor uw gemeente als onderbouwing van de budgetwijziging gebruiken.
FRIS blijft echter de originele getallen aangeven, tenzij er voor juli een dusdanige wijziging is dat die het noodzakelijk maakt een complete herziene begroting in te dienen.