Afsluiten, heropenen en indienen

Een meerjarenraming kan afgesloten, heropend en ingediend worden. Deze opties staan onder de knop met drie puntjes rechtsboven op het scherm. Door op die knop te drukken verschijnen de op dat moment voor de status van de meerjarenraming beschikbare opties: afsluiten, heropenen en/of indienen.

Afsluiten, heropenen en/of indienen

a. Afsluiten

Een meerjarenraming kan afgesloten worden. Dat gebeurt door rechtsboven op het scherm op het icoon met de drie puntjes te klikken en vervolgens de optie 'Afsluiten' te kiezen. Als de optie niet verschijnt is de meerjarenraming al afgesloten.

'Afgesloten' is in eerste instantie een status voor intern gebruik, waarmee aangegeven wordt, dat het benodigde werk aan de meerjarenraming gebeurd is en de meerjarenraming als uitgangspunt kan dienen voor de beleidsvorming.

Daarnaast moet een meerjarenraming afgesloten zijn, voordat één of meer scenario's uit de meerjarenraming bij het CCBB ingediend kunnen worden.

Ook kan een meerjarenraming voor een volgend jaar niet gestart worden, als een meerjarenraming van een vorig jaar niet afgesloten is.

Een meerjarenraming kan afgesloten worden, terwijl niet alle scenario's in die meerjarenraming afgerond zijn.

Na het afsluiten wijzigt de status van de meerjarenraming op het selectiescherm van de gemeente of de diaconie in 'Afgesloten'. Ook verandert de tekst in de knop van 'bewerken' in 'bekijken' en wordt de regel wit in plaats van groen:

Selectiescherm

Een meerjarenraming moet afgesloten zijn en minstens één afgerond scenario hebben, voordat deze bij het CCBB ingediend kan worden
Een meerjarenraming moet afgesloten zijn, voordat een volgende meerjarenraming gestart kan worden.

b. Heropenen

Een afgesloten meerjarenraming kan heropend worden, als deze niet is ingediend bij het CCBB.

Heropenen gebeurt door rechtsboven op het scherm op het icoon met de drie puntjes te klikken en vervolgens de optie 'Heropenen' te kiezen. Als de optie 'Heropenen' niet verschijnt is de meerjarenraming niet afgesloten. Als de drie puntjes niet verschijnen is de meerjarenraming ingediend bij het CCBB of is er al een volgende meerjarenraming gestart.

Afsluiten, heropenen en/of indienen

Het kan voorkomen dat een ingediende meerjarenraming nog aangepast moet worden, op eigen initiatief of op verzoek van het CCBB. Het CCBB kan een ingediende meerjarenraming weer op 'in bewerking' zetten. Dat kan dus niet met de optie 'Heropenen'.

c. Indienen

Een (scenario binnen een) meerjarenraming moet in bepaalde gevallen, die vastgelegd zijn in een separate GCBB-richtlijn, ingediend worden bij het CCBB.

Dit geldt niet voor wijkgemeenten, omdat deze geen meerjarenraming hoeven in te dienen bij de CCBB’s. De optie 'Indienen' is daarom in FRIS niet beschikbaar voor wijkgemeenten.

Er moet minstens één scenario binnen een meerjarenraming afgerond zijn, voordat er ingediend kan worden. Ook moet de meerjarenraming afgesloten zijn.

De optie 'Indienen' is te selecteren bij de drie puntjes, die rechts bovenaan op het scherm staan. Als er minstens één scenario op afgerond staat wordt de optie 'Indienen', na het klikken op het icoon met de drie puntjes, actief.

Bij het indienen moet aangegeven worden welke scenario's voor het CCBB zichtbaar moeten worden. Het is dus mogelijk om scenario's voor een aantal alternatieven uit te werken, maar alleen de voor het CCBB relevante scenario's door te geven bij het indienen. Een scenario moet afgerond zijn, voordat het ingediend kan worden. Er kunnen meerdere scenario's binnen dezelfde meerjarenraming ingediend worden. Op het selectiescherm, waarop aangegeven kan worden welke scenario' ingediend worden, verschijnen alleen de afgeronde scenario's.

Meerjarenraming 2020 indienen

Bij ingediende scenario's staat het tweede vinkje bij de naam van het scenario op groen.

Vinkje op groen

Een ingediende meerjarenraming krijgt op het selectiescherm van de Indiener en de Raadpleger de status 'Definitief'.

Een eenmaal ingediende meerjarenraming kan niet meer door de Indiener gewijzigd worden.

Het CCBB kan op verzoek van een college een ingediende en dus definitieve meerjarenraming weer op 'In bewerking' zetten.