Toelichting richtlijn jaarverslag PKN

In deze toelichting is de tekst van de richtlijn opgenomen met waar nodig voorzien van specifieke toelichting en voorbeelden.

Richtlijn jaarverslag PKN