Laatst bijgewerkt op: 6-06-2019 - aantal paginaweergaves: 570 - gemiddelde leestijd: 7 minuten, 27 seconden

Veelgestelde vragen

Regelmatig worden dezelfde vragen gesteld aan de helpdesk van FRIS. Hieronder vindt u de onderwerpen waar veelgestelde vragen over gaan, en de bijbehorende antwoorden.
Zie ook de instructievideo's:

ZoektermFunctioneel gebiedInformatieVraag en antwoord
aanmelden en inloggenhandleiding
aantallenalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
activeren en inloggendiversehandleidingvraag en antwoord
advieskosten/algemene kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
aflossing op leningbalans-vraag en antwoord
afrondendiverse-vraag en antwoord
afrondingsverschilbalans-vraag en antwoord
afschrijvingbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
algemene informatiediversehandleidingvraag en antwoord
anbidiversehandleidingvraag en antwoord
anbi richtlijndiversevraag en antwoord
anbi informatie niet beschikbaardiversevraag en antwoord
autoriserendiversehandleidingvraag en antwoord
balanstotaalbalans-vraag en antwoord
begroting 2020diverse-vraag en antwoord
beheerskosten beleggenbaten en lasten-vraag en antwoord
bestemming resultaatbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
bestemmingsfondsenbalans baten en lastenhandleidingvraag en antwoord
beveiligingdiverse-vraag en antwoord
bloemenbaten en lasten-vraag en antwoord
boccdiverse-vraag en antwoord
begroting jeugdraadbaten en lastenvraag en antwoord
boekhoudprogrammadiversehandleidingvraag en antwoord
buffetbaten en lasten-vraag en antwoord
contactgegevensdiverse-vraag en antwoord
controlecommissiediversehandleidingvraag en antwoord
controleverslagdiversehandleidingvraag en antwoord
corrigerenbalans-vraag en antwoord
datum indienendiverse-vraag en antwoord
diaconale hulpbaten en lasten-vraag en antwoord
documentnaambijlagen en verklaringenhandleidingvraag en antwoord
doorzend collectenbaten en lasten-vraag en antwoord
doorzend collectendiverse-vraag en antwoord
eerste keer FRISalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
emailadres gewijzigddiverse-vraag en antwoord
erfenisbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
evangelisatie commissiebaten en lastenvraag en antwoord
exceldiverse-vraag en antwoord
exploitatie gebouw registrerenbalanshandleidingvraag en antwoord
fasendiverse-vraag en antwoord
federatiediversehandleidingvraag en antwoord
fout code A010diverse-vraag en antwoord
fout code A020diverse-vraag en antwoord
fout code A030diverse-vraag en antwoord
fout code A040diverse-vraag en antwoord
fout code A050diverse-vraag en antwoord
fout code A060diverse-vraag en antwoord
fout code A070diverse-vraag en antwoord
fout code A080diverse-vraag en antwoord
fout code A090diverse-vraag en antwoord
fout code A110diverse-vraag en antwoord
fout code A120diverse-vraag en antwoord
fout corrigerendiverse-vraag en antwoord
foutmeldingdiverse-vraag en antwoord
foutmelding link op website-vraag en antwoord
fris versus lrpdiverse-vraag en antwoord
fusiebaten en lasten-vraag en antwoord
geblokkeerde cellenbalans baten en lasten-vraag en antwoord
geen lrpdiverse-vraag en antwoord
gegevens inziendiversehandleidingvraag en antwoord
geluidsinstallatiebalanshandleidingvraag en antwoord
giften, schenkingen en legatenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
handmatig ingedienddiverse-vraag en antwoord
htmldiverse-vraag en antwoord
huishoudelijke kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
hulp implementatie anbidiversevraag en antwoord
implementatie handleiding anbidiversevraag en antwoord
indienenindienenhandleidingvraag en antwoord
indienen naar collegediversehandleidingvraag en antwoord
indiener versus LRPdiverse-vraag en antwoord
indiener voor meer gemeentendiverse-vraag en antwoord
informatiediversehandleidingvraag en antwoord
inkomstenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
inloophuisbaten en lasten-vraag en antwoord
invoerenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
invul volgordeindienen-vraag en antwoord
instructieindienen-[vraag en antwoord]()
jaarrekening niet invulbaardiverse-vraag en antwoord
jaarwerkindienen-vraag en antwoord
jeugdwerkbaten en lasten-vraag en antwoord
jpegbijlagen en verklaringen-vraag en antwoord
kasstroomoverzicht handmatig invullenkasstroomhandleidingvraag en antwoord
kasstroomoverzicht verschilkasstroomhandleidingvraag en antwoord
kerk verbouwdbaten en lasten-vraag en antwoord
kerk verkochttoelichting-vraag en antwoord
kerkbladbaten en lasten-vraag en antwoord
kerkelijke activiteitenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
kerkenraaddiversehandleidingvraag en antwoord
kerkgebouwbalanshandleidingvraag en antwoord
kerktelefoonbaten en lasten-vraag en antwoord
kleine gemeentediversehandleidingvraag en antwoord
kopiërendiverse-vraag en antwoord
kostendiverse-vraag en antwoord
kosten diaconaal grafbaten en lasten-vraag en antwoord
kosten onroerend goedbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
lay-outalgemene informatie-vraag en antwoord
ledenaantallenalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
leden peildatumalgemene informatie-vraag en antwoord
lege bladzijdenalgemene informatie-vraag en antwoord
liddiverse-vraag en antwoord
materiële vaste activabalanshandleidingvraag en antwoord
meekijk mogelijkheiddiversehandleidingvraag en antwoord
meerdere indienersdiverse-vraag en antwoord
meerjarenbegrotingdiversehandleidingvraag en antwoord
monumentale kerkgebouwenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
monumentenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
noodhulpbaten en lasten-vraag en antwoord
nummeringdiverse-vraag en antwoord
obligatiesbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
onafhankelijke financieel deskundigediversehandleidingvraag en antwoord
onderhoud monumentaal orgelbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
onttrekking voorzieningbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
onverdeeld resultaatbalanshandleidingvraag en antwoord
opslaandiverse-vraag en antwoord
oud-ijzer en kerstkaartenbaten en lasten-vraag en antwoord
paascollecte eindejaarscollectebaten en lasten-vraag en antwoord
pastorie verkochtbalans baten en lastenhandleidingvraag en antwoord
pdfbijlagen en verklaringen-vraag en antwoord
personeelbaten en lasten-vraag en antwoord
peildatumdiverse-vraag en antwoord
pioniersplekbaten en lasten-vraag en antwoord
preek kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
printendiversehandleidingvraag en antwoord
privacyregelgevingdiversehandleidingvraag en antwoord
quotumbaten en lasten-vraag en antwoord
raadplegerdiversevraag en antwoord
rapporten makendiversehandleidingvraag en antwoord
rekeningschema 2019baten en lastenwebsitevraag en antwoord
rekeningschema 2019diversewebsitevraag en antwoord
rente en dividenden uit beleggingenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
safaridiverse-vraag en antwoord
scannenbijlagen en verklaringen-vraag en antwoord
scipio en cash flowdiverse-vraag en antwoord
scrollendiverse-vraag en antwoord
spaarrekeningbaten en lasten-vraag en antwoord
sponsoringbaten en lasten-vraag en antwoord
statusdiversevraag en antwoord
stichtingdiversehandleidingvraag en antwoord
stichtingen en begraafplaatsenbijlagen en verklaringenhandleidingvraag en antwoord
streekgemeentebaten en lasten-vraag en antwoord
streekgemeentediverse-vraag en antwoord
systeemvereistendiverse-vraag en antwoord
toelichting invullenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
toelichting richtlijnhandleiding
toevoegingen en onttrekkingenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
trouwen en rouwenbaten en lasten-vraag en antwoord
uploadenbijlagen en verklarigenhandleidingvraag en antwoord
vaststellendiversehandleidingvraag en antwoord
verjaardagsfondsbalans baten en lasten-vraag en antwoord
verklaring kerkenraadbijlagen en verklaringenhandleidingvraag en antwoord
verplichtdiverse-vraag en antwoord
verschil fris/boekhoudprogrammadiverse-vraag en antwoord
voordelen voor gemeentendiversehandleidingvraag en antwoord
voorgaande jarendiversehandleidingvraag en antwoord
voorzieningenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
voorzieningen post 22balans baten en lastenhandleidingvraag en antwoord
vraagdiverse-vraag en antwoord
vrijval reserversbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
waalse gemeentediverse-vraag en antwoord
waarom frisdiversehandleidingvraag en antwoord
waarom standaardisatiediverse-vraag en antwoord
wachtwoorddiversehandleidingvraag en antwoord
wachtwoord wijzigen.diversehandleidingvraag en antwoord
wensendiverse-vraag en antwoord
werkgroepenbaten en lasten-vraag en antwoord
wijk spaarfondsenbestemmingsreserve-vraag en antwoord
wijkgemeente met rechtspersoonlijkheidalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
wijkgemeentendiverse-vraag en antwoord
wijkgemeentendiverse-vraag en antwoord
woning gekochtbalans baten en lasten-vraag en antwoord
zwobaten en lasten-vraag en antwoord
zwodiverse-vraag en antwoord