Laatst bijgewerkt op: 26-11-2019 - aantal paginaweergaves: 4053 - gemiddelde leestijd: 12 minuten, 9 seconden

Kennisbank

Regelmatig worden dezelfde vragen gesteld aan de helpdesk van FRIS. Hieronder vindt u de onderwerpen waar veelgestelde vragen over gaan, en de bijbehorende antwoorden.
Zie ook de instructievideo's:

Zoekterm Functioneel gebied Informatie Vraag en antwoord
aanmelden en inloggen handleiding
aantallen algemene informatie handleiding vraag en antwoord
aantal wijkgemeenten algemene informatie vraag en antwoord
afboeken verstrekte lening balans baten en lasten vraag en antwoord
schenking oikocredit balans baten en lasten vraag en antwoord
opheffen bestemmingsfonds balans baten en lasten vraag en antwoord
grootboeknummer in pdf diverse vragen vraag en antwoord
begraafplaatsen 4194 en 8090 baten en lasten vraag en antwoord
begraafplaats verantwoorden baten en lasten vraag en antwoord
activeren en inloggen diverse handleiding vraag en antwoord
goedkeuringsbrief indienen vraag en antwoord
activatie link diverse vraag en antwoord
geen activatie link ontvangen diverse vraag en antwoord
advieskosten/algemene kosten baten en lasten - vraag en antwoord
adres wijzigingen diverse - vraag en antwoord
afdracht noodhulp baten en lasten vraag en antwoord
aflossing op lening balans - vraag en antwoord
afronden diverse - vraag en antwoord
afrondingsverschil balans - vraag en antwoord
afschrijving baten en lasten handleiding vraag en antwoord
afschrijving baten en lasten handleiding vraag en antwoord
website protestantsekerk.net diverse vraag en antwoord
afschrijving baten en lasten handleiding vraag en antwoord
algemene informatie diverse handleiding vraag en antwoord
anbi diverse handleiding vraag en antwoord
anbi diaconie gemeente diverse vraag en antwoord
anbi richtlijn diverse vraag en antwoord
anbi informatie niet beschikbaar diverse vraag en antwoord
anbi-publicatietool diverse handleiding vraag en antwoord
anbi publicatie diverse vraag en antwoord
autoriseren diverse handleiding vraag en antwoord
balanstotaal balans - vraag en antwoord
balans niet kloppend balans vraag en antwoord
bankrekening openen diverse vraag en antwoord
bedrag open bij 22 voorzieningen balans vraag en antwoord
begroting indienen vraag en antwoord
begroting versus meerjaren onderhoudsbegroting indienen vraag en antwoord
begroting 2020 diverse - vraag en antwoord
begroting 2020 rekeningschema - vraag en antwoord
begrotings wijzigingen vraag en antwoord
begraafplaats baten en lasten vraag en antwoord
beheerskosten beleggen baten en lasten - vraag en antwoord
bestemming resultaat bestemmingsreserve handleiding vraag en antwoord
bestemmingsfondsen balans baten en lasten handleiding vraag en antwoord
beveiliging diverse - vraag en antwoord
bloemen baten en lasten - vraag en antwoord
bocc diverse - vraag en antwoord
begroting jeugdraad baten en lasten vraag en antwoord
boekhoudprogramma diverse handleiding vraag en antwoord
buffet baten en lasten - vraag en antwoord
cijfers exporteren algemene infomatie vraag en antwoord
cijfers importeren algemene infomatie vraag en antwoord
collecte van niet diaconale aard baten en lasten vraag en antwoord
collectebonnen verwerken baten en lasten vraag en antwoord
contactgegevens diverse - vraag en antwoord
controlecommissie diverse handleiding vraag en antwoord
controleverslag diverse handleiding vraag en antwoord
controle verplicht bijlagen en verklaringen vraag en antwoord
corrigeren balans - vraag en antwoord
datum indienen diverse - vraag en antwoord
diaconale hulp baten en lasten - vraag en antwoord
demo versie diverse vraag en antwoord
deposito balans vraag en antwoord
diaconie bijzondere aard diverse vraag en antwoord
documentnaam bijlagen en verklaringen handleiding vraag en antwoord
doorzend collecten baten en lasten - vraag en antwoord
doorzend collecten diverse - vraag en antwoord
eerste keer FRIS algemene informatie handleiding vraag en antwoord
emailadres gewijzigd diverse - vraag en antwoord
emailadres indiener wijzigen diverse vraag en antwoord
email of papier rekeningschema - vraag en antwooord
erfenis bestemmingsreserve handleiding vraag en antwoord
evangelisatie commissie baten en lasten vraag en antwoord
excel diverse - vraag en antwoord
exploitatie gebouw registreren balans handleiding vraag en antwoord
exploitatie resultaat niet op nul totaal exploitatie vraag en antwoord
fasen diverse - vraag en antwoord
federatie diverse handleiding vraag en antwoord
fout code A010 diverse - vraag en antwoord
fout code A020 diverse - vraag en antwoord
fout code A030 diverse - vraag en antwoord
fout code A040 diverse - vraag en antwoord
fout code A050 diverse - vraag en antwoord
fout code A060 diverse - vraag en antwoord
fout code A070 diverse - vraag en antwoord
fout code A080 diverse - vraag en antwoord
fout code A090 diverse - vraag en antwoord
fout code A110 diverse - vraag en antwoord
fout code A120 diverse - vraag en antwoord
fout code 390 diverse - vraag en antwoord
fout code 442 diverse - vraag en antwoord
fout code 444 diverse - vraag en antwoord
fout corrigeren diverse - vraag en antwoord
foutmelding diverse - vraag en antwoord
foutmelding link op website diverse - vraag en antwoord
fris versus lrp diverse - vraag en antwoord
fusie kosten baten en lasten - vraag en antwoord
fusie algemene informatie vraag en antwoord
financiëlecommissie elg indienen vraag en antwoord
geblokkeerde cellen balans baten en lasten - vraag en antwoord
geen lrp diverse - vraag en antwoord
gemachtigde indiener vraag en antwoord
gegevens inzien diverse handleiding vraag en antwoord
geluidsinstallatie balans handleiding vraag en antwoord
giften, schenkingen en legaten baten en lasten handleiding vraag en antwoord
handmatig ingediend diverse - vraag en antwoord
herinnering diverse vraag en antwoord
html diverse - vraag en antwoord
huishoudelijke kosten baten en lasten - vraag en antwoord
hulp rekeningschema - vraag en antwoord
hulp implementatie anbi diverse vraag en antwoord
implementatie handleiding anbi diverse vraag en antwoord
import functie bijlagen en verklaringen vraag en antwoord
indienen indienen handleiding vraag en antwoord
indienen rekeningschema - vraag en antwoord
indienen ccbb indienen vraag en antwoord
indienen naar college diverse handleiding vraag en antwoord
indiener versus LRP diverse - vraag en antwoord
indiener voor meer gemeenten diverse - vraag en antwoord
informatie diverse handleiding vraag en antwoord
inkomsten baten en lasten handleiding vraag en antwoord
inloophuis baten en lasten - vraag en antwoord
interne procedure algemene informatie vraag en antwoord
invoeren baten en lasten handleiding vraag en antwoord
invul volgorde indienen - vraag en antwoord
instructie indienen - vraag en antwoord
imac diverse vraag en antwoord
jaarrekening niet invulbaar diverse - vraag en antwoord
jaarrekening 2019 rekeningschema - vraag en antwoord
jaarwerk indienen - vraag en antwoord
jeugdwerk baten en lasten - vraag en antwoord
joombla website diverse handleiding
jpeg bijlagen en verklaringen - vraag en antwoord
kasstroomoverzicht handmatig invullen kasstroom handleiding vraag en antwoord
kasstroomoverzicht verschil kasstroom handleiding vraag en antwoord
kerk verbouwd baten en lasten - vraag en antwoord
kerk verkocht toelichting - vraag en antwoord
kerkblad baten en lasten - vraag en antwoord
kerkelijke activiteiten baten en lasten handleiding vraag en antwoord
kerkenraad diverse handleiding vraag en antwoord
kerkelijk verenigingsgebouw balans vraag en antwoord
kerkgebouw balans handleiding vraag en antwoord
kerktelefoon baten en lasten - vraag en antwoord
kleine gemeente diverse handleiding vraag en antwoord
kolommen toevoegen diverse vraag en antwoord
kopiëren diverse - vraag en antwoord
kosten diverse - vraag en antwoord
kosten diaconaal graf baten en lasten - vraag en antwoord
kosten onroerend goed baten en lasten handleiding vraag en antwoord
koppeling boekhoudpakket diverse vraag en antwoord
lay-out algemene informatie - vraag en antwoord
ledenaantallen algemene informatie handleiding vraag en antwoord
leden peildatum algemene informatie - vraag en antwoord
lege bladzijden algemene informatie - vraag en antwoord
lei aanvraag diverse vraag en antwoord
lid diverse - vraag en antwoord
link verpachte gronden balans vraag en antwoord
materiële vaste activa balans handleiding vraag en antwoord
meekijk mogelijkheid diverse handleiding vraag en antwoord
meerdere indieners diverse - vraag en antwoord
meerjarenbegroting diverse handleiding vraag en antwoord
monumentale kerkgebouwen baten en lasten handleiding vraag en antwoord
monumenten baten en lasten handleiding vraag en antwoord
noodhulp baten en lasten - vraag en antwoord
nummering diverse - vraag en antwoord
obligaties baten en lasten handleiding vraag en antwoord
onafhankelijke financieel deskundige diverse handleiding vraag en antwoord
onderhoud monumentaal orgel bestemmingsreserve handleiding vraag en antwoord
onttrekking voorziening baten en lasten handleiding vraag en antwoord
onverdeeld resultaat balans handleiding vraag en antwoord
opslaan diverse - vraag en antwoord
oud-ijzer en kerstkaarten baten en lasten - vraag en antwoord
paascollecte eindejaarscollecte baten en lasten - vraag en antwoord
pastorie verkocht balans baten en lasten handleiding vraag en antwoord
pdf bijlagen en verklaringen - vraag en antwoord
personeel baten en lasten - vraag en antwoord
peildatum diverse - vraag en antwoord
plaatselijke stichting baten en lasten vraag en antwoord
pioniersplek baten en lasten - vraag en antwoord
posten diverse - vraag en antwoord
preek kosten baten en lasten - vraag en antwoord
printen diverse handleiding vraag en antwoord
opmaak pdf diverse vraag en antwoord
privacyregelgeving diverse handleiding vraag en antwoord
publicatietool diverse handleiding
quotum baten en lasten - vraag en antwoord
quotum opgave algemene informatie vraag en antwoord
raadpleger diverse vraag en antwoord
rapporten maken diverse handleiding vraag en antwoord
rekeningschema 2020 baten en lasten website vraag en antwoord
rekeningschema 2020 diverse website vraag en antwoord
rekeningschema 2019 rekeningschema vraag en antwoord
rente en dividenden uit beleggingen baten en lasten handleiding vraag en antwoord
renovatie verwerking diverse vraag en antwoord
rubriek 80 baten en lasten vraag en antwoord
safari diverse - vraag en antwoord
scannen bijlagen en verklaringen - vraag en antwoord
saldo niet kloppend 21 serie balans vraag en antwoord
scipio en cash flow diverse - vraag en antwoord
scrollen diverse - vraag en antwoord
spaarrekening baten en lasten - vraag en antwoord
sponsoring baten en lasten - vraag en antwoord
status diverse vraag en antwoord
stichting diverse handleiding vraag en antwoord
stichtingen en begraafplaatsen bijlagen en verklaringen handleiding vraag en antwoord
streekgemeente baten en lasten - vraag en antwoord
streekgemeente diverse - vraag en antwoord
streekgemeente niet in FRIS diverse vraag en antwoord
systeemvereisten diverse - vraag en antwoord
toegang algemene informatie - vraag en antwoord
toelichting invullen baten en lasten handleiding vraag en antwoord
toelichting richtlijn handleiding
toevoegingen en onttrekkingen baten en lasten handleiding vraag en antwoord
trouwen en rouwen baten en lasten - vraag en antwoord
uploaden bijlagen en verklarigen handleiding vraag en antwoord
vaststellen diverse handleiding vraag en antwoord
vragen rekeningschema diverse - vraag en antwoord
verjaardagsfonds balans baten en lasten - vraag en antwoord
verklaring kerkenraad bijlagen en verklaringen handleiding vraag en antwoord
verplicht diverse - vraag en antwoord
verschil fris/boekhoudprogramma diverse - vraag en antwoord
versies fris algemene informatie vraag en antwoord
vinkje geeft foutmelding diverse - vraag en antwoord
voordelen voor gemeenten diverse handleiding vraag en antwoord
voorgaande jaren diverse handleiding vraag en antwoord
voorzieningen baten en lasten handleiding vraag en antwoord
voorzieningen post 22 balans baten en lasten handleiding vraag en antwoord
vraag diverse - vraag en antwoord
vraagteken balans handleiding antwoord
vrijval reservers bestemmingsreserve handleiding vraag en antwoord
waalse gemeente diverse - vraag en antwoord
waarom fris diverse handleiding vraag en antwoord
waarom standaardisatie diverse - vraag en antwoord
wachtwoord diverse handleiding vraag en antwoord
wachtwoord wijzigen. diverse handleiding vraag en antwoord
wachtwoord vergeten diverse vraag en antwoord
website koppelings probleem diverse vraag en antwoord
website publiceren diverse handleiding
wensen diverse - vraag en antwoord
wens extra kolom verklaringen vraag en antwoord
werkgroepen baten en lasten - vraag en antwoord
wijk spaarfondsen bestemmingsreserve - vraag en antwoord
wijkgemeente met rechtspersoonlijkheid algemene informatie handleiding vraag en antwoord
wijkgemeenten diverse - vraag en antwoord
wijkgemeenten diverse - vraag en antwoord
wijzigingen rekeningschema rekeningschema - vraag en antwoord
waarom wijziging rekeningschema rekeningschema - vraag en antwoord
woning gekocht balans baten en lasten - vraag en antwoord
WordPress diverse handleiding
zwo baten en lasten - vraag en antwoord
zwo diverse - vraag en antwoord
zending en evangelisatie baten en lasten vraag en antwoord
42 begroting rekeningschema vraag en antwoord
43 begroting rekeningschema vraag en antwoord
begroting toelichting rekeningschema vraag en antwoord
begroting totaal exploitatie rekeningschema vraag en antwoord
40 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
41 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
43 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
44 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
45 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
46 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
47 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
48 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
50 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
51 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
52 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
53 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
60 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
80 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
81 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
82 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
83 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
84 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
85 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
90 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
algemene informatie 1 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
algemene informatie 2 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
bijlagen en verklaringen jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
00 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
01 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
02 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
03 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
07 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
10 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
11 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
12 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
20 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
21 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
22 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
23 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
24 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
25 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
65 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
95 jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
controle balans jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
grondslagen jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
toelichting jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord
totaal exploitatie jaarrekening rekeningschema vraag en antwoord