Kennisbank

Regelmatig worden dezelfde vragen gesteld aan de helpdesk van FRIS. Hieronder vindt u de onderwerpen waar veelgestelde vragen over gaan, en de bijbehorende antwoorden.
Zie ook de instructievideo's:

ZoektermFunctioneel gebiedInformatieVraag en antwoord
aanmelden en inloggenindienenhandleiding
aantal wijkgemeentenalgemene informatievraag en antwoord
aantallenalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
aantallen kerkenraadalgemene informatievraag en antwoord
activatie linkinloggenvraag en antwoord
activeren en inloggeninloggenhandleidingvraag en antwoord
adres wijzigingendiverse vragen-vraag en antwoord
advieskosten/algemene kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
afboeken verstrekte leningbalans baten en lastenvraag en antwoord
afdracht noodhulpbaten en lastenvraag en antwoord
aflossing op leningbalans-vraag en antwoord
afrondendiverse vragen-vraag en antwoord
afrondingsverschilbalans-vraag en antwoord
afschrijvingbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
afschrijvingbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
afschrijvingbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
algemene informatiediverse vragenhandleidingvraag en antwoord
algemene reservebestemmingsreservevraag en antwoord
anbianbi koppelinghandleidingvraag en antwoord
anbi diaconie gemeentediverse vragenvraag en antwoord
anbi informatie niet beschikbaaranbi koppelingvraag en antwoord
anbi instellenanbi koppelingvraag en antwoord
anbi publicatieanbi koppelingvraag en antwoord
anbi richtlijnanbi koppelingvraag en antwoord
anbi publicatietoolanbi koppelinghandleidingvraag en antwoord
anbi synchronisatie linkanbi koppelingvraag en antwoord
archiverendiverse vragenvraag en antwoord
autoriserenalgemeen frishandleidingvraag en antwoord
balans niet kloppendbalansvraag en antwoord
balansrekening nihil makenbalansvraag en antwoord
balanstotaalbalans-vraag en antwoord
bankrekening openendiverse vragenvraag en antwoord
bedrag open bij 22 voorzieningenbalansvraag en antwoord
begraafplaatsbaten en lastenvraag en antwoord
begraafplaats verantwoordenbaten en lastenvraag en antwoord
begraafplaatsen 4194 en 8090baten en lastenvraag en antwoord
begrotingindienenvraag en antwoord
begroting 2020diverse bg/jr-vraag en antwoord
begroting 2020rekeningschema-vraag en antwoord
begroting jeugdraadbaten en lastenvraag en antwoord
begroting meerjaren onderhoudsbegrotingindienenvraag en antwoord
begrotings wijzigingenindienenvraag en antwoord
beheerskosten beleggenbaten en lasten-vraag en antwoord
boekhouder/adminstrateur/penningmeesterdiverse vragenvraag en antwoord
bestemming resultaatbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
bestemmingsreserve in exploitatieresultaatvraag en antwoord
bestemmingsfondsenbalans baten en lastenhandleidingvraag en antwoord
beveiligingdiverse vragen-vraag en antwoord
bloemenbaten en lasten-vraag en antwoord
boccdiverse vragen-vraag en antwoord
boekhoudprogrammaalgemeen frishandleidingvraag en antwoord
buffetbaten en lasten-vraag en antwoord
cashflowalgemeen frisvraag en antwoord
cijfers exporterenalgemene infomatievraag en antwoord
cijfers importerenalgemene infomatievraag en antwoord
checklist verklaringenbijlagenvraag en antwoord
collecte van niet diaconale aardbaten en lastenvraag en antwoord
collectebonnen verwerkenbaten en lastenvraag en antwoord
controle verplichtbijlagen en verklaringenvraag en antwoord
controlecommissiediverse bg/jrhandleidingvraag en antwoord
controleverslagdiverse bg/jrhandleidingvraag en antwoord
corrigerenbalans-vraag en antwoord
datum indienendiverse vragen-vraag en antwoord
deelname verplichtalgemeen frisvraag en antwoord
demo versiediverse vragenvraag en antwoord
depositobalansvraag en antwoord
diaconale hulpbaten en lasten-vraag en antwoord
diaconie bijzondere aarddiverse vragenvraag en antwoord
documentnaambijlagen en verklaringenhandleidingvraag en antwoord
doorzend collectenbaten en lasten-vraag en antwoord
doorzend collectendiverse vragen-vraag en antwoord
eerste keer FRISalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
e-mail of papierrekeningschema-vraag en antwoord
e-mailadres gewijzigddiverse vragen-vraag en antwoord
e-mailadres indiener wijzigenalgemeen frisvraag en antwoord
erfenisbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
evangelisatie commissiebaten en lastenvraag en antwoord
exceldiverse vragen-vraag en antwoord
exploitatie gebouw registrerenbalanshandleidingvraag en antwoord
exploitatie resultaat niet op nultotaal exploitatievraag en antwoord
fasendiverse vragenvraag en antwoord
federatiediverse bg/jrhandleidingvraag en antwoord
financiële commissie elgindienenvraag en antwoord
fout codediverse vragenvraag en antwoord
fout code 330diverse vragenvraag en antwoord
fout code 390diverse vragen-vraag en antwoord
fout code 440diverse vragen-vraag en antwoord
fout code 442diverse vragen-vraag en antwoord
fout code 444diverse vragen-vraag en antwoord
fout code A010anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A020anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A030anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A040anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A050anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A060anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A070anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A080anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A090anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A110anbi koppeling-vraag en antwoord
fout code A120anbi koppeling-vraag en antwoord
fout corrigerendiverse bg/jr-vraag en antwoord
foutmeldingdiverse vragen-vraag en antwoord
foutmelding link op websiteanbi koppeling-vraag en antwoord
fris versus lrpalgemeen fris-vraag en antwoord
fusiealgemene informatievraag en antwoord
fusie kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
geblokkeerde cellenbalans baten en lasten-vraag en antwoord
gebruikersnaamalgemene informatievraag en antwoord
geen activatie link ontvangeninloggenvraag en antwoord
geen lrpdiverse vragen-vraag en antwoord
gegevens inziendiverse vragenhandleidingvraag en antwoord
geluidsinstallatiebalanshandleidingvraag en antwoord
gemachtigde indienerindienenvraag en antwoord
gemeentemonument of rijksmonumentbalansvraag en antwoord
giften, schenkingen en legatenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
goedkeuringsbriefindienenvraag en antwoord
grootboeknummer in pdfdiverse bg/jrvraag en antwoord
handmatig ingedienddiverse bg/jr-vraag en antwoord
herinneringdiverse bg/jrvraag en antwoord
herwaarderingsreservebalansvraag en antwoord
herwaarderen onroerend goedbalansvraag en antwoord
htmldiverse vragen-vraag en antwoord
huishoudelijke kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
hulprekeningschema-vraag en antwoord
hulp implementatie anbianbi koppelingvraag en antwoord
imacdiverse vragenvraag en antwoord
implementatie handleiding anbianbi koppelingvraag en antwoord
import functiebijlagen en verklaringenvraag en antwoord
indienendiverse bg/jr-vraag en antwoord
indienenindienenhandleidingvraag en antwoord
indienen ccbbindienenvraag en antwoord
indienen naar collegediverse bg/jrhandleidingvraag en antwoord
indienen met meer personendiverse vragenvraag en antwoord
indiener versus LRPalgemeen fris-vraag en antwoord
indiener voor meer gemeentendiverse vragen-vraag en antwoord
informatiealgemeen frishandleidingvraag en antwoord
inloggeninloggenvraag en antwoord
inkomstenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
inloophuisbaten en lasten-vraag en antwoord
instructiealgemeen fris-vraag en antwoord
interne procedurealgemene informatievraag en antwoord
invoerenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
invul volgordeindienen-vraag en antwoord
jaarrekening 2019rekeningschema-vraag en antwoord
jaarrekening niet invulbaardiverse bg/jr-vraag en antwoord
jaarwerkindienen-vraag en antwoord
jeugdwerkbaten en lasten-vraag en antwoord
joombla websiteanbi koppelinghandleiding
jpegbijlagen en verklaringen-vraag en antwoord
kasstroomoverzicht handmatig invullenkasstroomhandleidingvraag en antwoord
kasstroomoverzicht verschilkasstroomhandleidingvraag en antwoord
kerk verbouwdbaten en lasten-vraag en antwoord
kerk verkochttoelichting-vraag en antwoord
kerkbladbaten en lasten-vraag en antwoord
kerkelijk verenigingsgebouwbalansvraag en antwoord
kerkelijke activiteitenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
kerkenraaddiversehandleiding
kerkgebouwbalanshandleidingvraag en antwoord
kerktelefoonbaten en lasten-vraag en antwoord
kleine gemeentealgemeen frishandleidingvraag en antwoord
kolommen toevoegendiverse bg/jrvraag en antwoord
kopiërenalgemeen fris-vraag en antwoord
koppeling boekhoudpakketalgemeen frisvraag en antwoord
kostenalgemeen fris-vraag en antwoord
kosten diaconaal grafbaten en lasten-vraag en antwoord
kosten onroerend goedbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
lay-outalgemene informatie-vraag en antwoord
leden peildatumalgemene informatie-vraag en antwoord
ledenaantallenalgemene informatiehandleidingvraag en antwoord
lege bladzijdenalgemene informatie-vraag en antwoord
lengte wachtwoordinloggenvraag en antwoord
lei aanvraagdiverse vragenvraag en antwoord
lidalgemeen fris-vraag en antwoord
link verpachte grondenbalansvraag en antwoord
materiële vaste activabalanshandleidingvraag en antwoord
meekijk mogelijkheiddiverse vragenhandleidingvraag en antwoord
meerdere indienersalgemeen fris-vraag en antwoord
meerjarenbegrotingdiverse bg/jrhandleidingvraag en antwoord
monumentale kerkgebouwenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
monumentenbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
nieuwsbriefdiversevraag en antwoord
noodhulpbaten en lasten-vraag en antwoord
nummeringdiverse bg/jr-vraag en antwoord
obligatiesbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
onafhankelijke financieel deskundigealgemeen frishandleidingvraag en antwoord
onderhoud monumentaal orgelbestemmingsreservehandleidingvraag en antwoord
oninbare lening diaconiebalans baten en lastenvraag en antwoord
onttrekking voorzieningbaten en lastenhandleidingvraag en antwoord
opheffen bestemmingsfondsbalans baten en lastenvraag en antwoord
opheffing voorzieningbalans baten en lastenvraag en antwoord
opmaak pdfdiverse vragenvraag en antwoord
opslaandiverse bg/jr-vraag en antwoord
oud-ijzer en kerstkaartenbaten en lasten-vraag en antwoord
paascollecte eindejaarscollectebaten en lasten-vraag en antwoord
pacht of huurbaten en lastenvraag en antwoord
pastorie minder waardbalans baten en lastenvraag en antwoord
pastorie verkochtbalans baten en lastenhandleidingvraag en antwoord
pdfbijlagen en verklaringen-vraag en antwoord
peildatumalgemene informatie-vraag en antwoord
personeelbaten en lasten-vraag en antwoord
pioniersplekbaten en lasten-vraag en antwoord
plaatselijke stichtingbaten en lastenvraag en antwoord
postendiverse bg/jr-vraag en antwoord
preek kostenbaten en lasten-vraag en antwoord
printenalgemeen frishandleidingvraag en antwoord
privacyregelgevingalgemeen frishandleidingvraag en antwoord
publicatietoolanbi koppelinghandleiding
quotumbaten en lasten-vraag en antwoord
quotum opgavealgemene informatievraag en antwoord
raadplegeralgemeen frisvraag en antwoord
rapporten makenalgemeen frishandleidingvraag en antwoord
rapporteren stichtingalgemeen frisvraag en antwoord
resultaat reservesbestemmingsreservevraag en antwoord
schenking oikocreditbalans baten en lastenvraag en antwoord
scipioalgemeen frisvraag en antwoord
scrollen scherm bibbertalgemeen frisvraag en antwoord
simbalansvraag en antwoord
status corrigerendiverse bg/jrvraag en antwoord
systeem vereistenalgemeen frisvraag en antwoord
streekgemeentealgemeen frisvraag en antwoord
verschil fris boekhoudprogrammaalgemeen frisvraag en antwoord
uploadenbijlagenvraag en antwoord
vragenalgemeen frisvraag en antwoord
waarderingbalansvraag en antwoord
wachtwoord wijzigeninloggenvraag en antwoord
website protestantsekerk.netanbi koppelingvraag en antwoord