Laatst bijgewerkt op: 26-11-2019 - aantal paginaweergaves: 5477 - gemiddelde leestijd: 9 minuten, 43 seconden

Kennisbank

Regelmatig worden dezelfde vragen gesteld aan de helpdesk van FRIS. Hieronder vindt u de onderwerpen waar veelgestelde vragen over gaan, en de bijbehorende antwoorden.
Zie ook de instructievideo's:

Zoekterm Functioneel gebied Informatie Vraag en antwoord
aanmelden en inloggen indienen handleiding
aantal wijkgemeenten algemene informatie vraag en antwoord
aantallen algemene informatie handleiding vraag en antwoord
aantallen kerkenraad algemene informatie vraag en antwoord
activatie link inloggen vraag en antwoord
activeren en inloggen inloggen handleiding vraag en antwoord
adres wijzigingen diverse vragen - vraag en antwoord
advieskosten/algemene kosten baten en lasten - vraag en antwoord
afboeken verstrekte lening balans baten en lasten vraag en antwoord
afdracht noodhulp baten en lasten vraag en antwoord
aflossing op lening balans - vraag en antwoord
afronden diverse vragen - vraag en antwoord
afrondingsverschil balans - vraag en antwoord
afschrijving baten en lasten handleiding vraag en antwoord
afschrijving baten en lasten handleiding vraag en antwoord
afschrijving baten en lasten handleiding vraag en antwoord
algemene informatie diverse vragen handleiding vraag en antwoord
algemene reserve bestemmingsreserve vraag en antwoord
anbi anbi koppeling handleiding vraag en antwoord
anbi diaconie gemeente diverse vragen vraag en antwoord
anbi informatie niet beschikbaar anbi koppeling vraag en antwoord
anbi instellen anbi koppeling vraag en antwoord
anbi publicatie anbi koppeling vraag en antwoord
anbi richtlijn anbi koppeling vraag en antwoord
anbi-publicatietool anbi koppeling handleiding vraag en antwoord
autoriseren algemeen fris handleiding vraag en antwoord
balans niet kloppend balans vraag en antwoord
balansrekening nihil maken balans vraag en antwoord
balanstotaal balans - vraag en antwoord
bankrekening openen diverse vragen vraag en antwoord
bedrag open bij 22 voorzieningen balans vraag en antwoord
begraafplaats baten en lasten vraag en antwoord
begraafplaats verantwoorden baten en lasten vraag en antwoord
begraafplaatsen 4194 en 8090 baten en lasten vraag en antwoord
begroting indienen vraag en antwoord
begroting 2020 diverse bg/jr - vraag en antwoord
begroting 2020 rekeningschema - vraag en antwoord
begroting jeugdraad baten en lasten vraag en antwoord
begroting versus meerjaren onderhoudsbegroting indienen vraag en antwoord
begrotings wijzigingen indienen vraag en antwoord
beheerskosten beleggen baten en lasten - vraag en antwoord
boekhouder adminstrateur penningmeester diverse vragen vraag en antwoord
bestemming resultaat bestemmingsreserve handleiding vraag en antwoord
bestemmingsfondsen balans baten en lasten handleiding vraag en antwoord
beveiliging diverse vragen - vraag en antwoord
bloemen baten en lasten - vraag en antwoord
bocc diverse vragen - vraag en antwoord
boekhoudprogramma algemeen fris handleiding vraag en antwoord
buffet baten en lasten - vraag en antwoord
( cashflow algemeen fris vraag en antwoord
cijfers exporteren algemene infomatie vraag en antwoord
cijfers importeren algemene infomatie vraag en antwoord
collecte van niet diaconale aard baten en lasten vraag en antwoord
collectebonnen verwerken baten en lasten vraag en antwoord
controle verplicht bijlagen en verklaringen vraag en antwoord
controlecommissie diverse bg/jr handleiding vraag en antwoord
controleverslag diverse bg/jr handleiding vraag en antwoord
corrigeren balans - vraag en antwoord
datum indienen diverse vragen - vraag en antwoord
deelname verplicht algemeen fris vraag en antwoord
demo versie diverse vragen vraag en antwoord
deposito balans vraag en antwoord
diaconale hulp baten en lasten - vraag en antwoord
diaconie bijzondere aard diverse vragen vraag en antwoord
documentnaam bijlagen en verklaringen handleiding vraag en antwoord
doorzend collecten baten en lasten - vraag en antwoord
doorzend collecten diverse vragen - vraag en antwoord
eerste keer FRIS algemene informatie handleiding vraag en antwoord
email of papier rekeningschema - vraag en antwooord
emailadres gewijzigd diverse vragen - vraag en antwoord
emailadres indiener wijzigen algemeen fris vraag en antwoord
erfenis bestemmingsreserve handleiding vraag en antwoord
evangelisatie commissie baten en lasten vraag en antwoord
excel diverse vragen - vraag en antwoord
exploitatie gebouw registreren balans handleiding vraag en antwoord
exploitatie resultaat niet op nul totaal exploitatie vraag en antwoord
fasen diverse vragen vraag en antwoord
federatie diverse bg/jr handleiding vraag en antwoord
financiëlecommissie elg indienen vraag en antwoord
fout code diverse vragen vraag en antwoord
fout code 330 diverse vragen vraag en antwoord
fout code 390 diverse vragen - vraag en antwoord
fout code 440 diverse vragen - vraag en antwoord
fout code 442 diverse vragen - vraag en antwoord
fout code 444 diverse vragen - vraag en antwoord
fout code A010 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A020 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A030 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A040 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A050 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A060 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A070 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A080 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A090 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A110 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout code A120 anbi koppeling - vraag en antwoord
fout corrigeren diverse bg/jr - vraag en antwoord
foutmelding diverse vragen - vraag en antwoord
foutmelding link op website anbi koppeling - vraag en antwoord
fris versus lrp algemeen fris - vraag en antwoord
fusie algemene informatie vraag en antwoord
fusie kosten baten en lasten - vraag en antwoord
geblokkeerde cellen balans baten en lasten - vraag en antwoord
gebruikersnaam algemene informatie vraag en antwoord
geen activatie link ontvangen inloggen vraag en antwoord
geen lrp diverse vragen - vraag en antwoord
gegevens inzien diverse vragen handleiding vraag en antwoord
geluidsinstallatie balans handleiding vraag en antwoord
gemachtigde indiener indienen vraag en antwoord
gemeente of rijksmonument balans vraag en antwoord
giften, schenkingen en legaten baten en lasten handleiding vraag en antwoord
goedkeuringsbrief indienen vraag en antwoord
grootboeknummer in pdf diverse bg/jr vraag en antwoord
handmatig ingediend diverse bg/jr - vraag en antwoord
herinnering diverse bg/jr vraag en antwoord
herwaarderingsreserve balans vraag en antwoord
herwaarderen onroerend goed balans vraag en antwoord
html diverse vragen - vraag en antwoord
huishoudelijke kosten baten en lasten - vraag en antwoord
hulp rekeningschema - vraag en antwoord
hulp implementatie anbi anbi koppeling vraag en antwoord
imac diverse vragen vraag en antwoord
implementatie handleiding anbi anbi koppeling vraag en antwoord
import functie bijlagen en verklaringen vraag en antwoord
indienen diverse bg/jr - vraag en antwoord
indienen indienen handleiding vraag en antwoord
indienen ccbb indienen vraag en antwoord
indienen naar college diverse bg/jr handleiding vraag en antwoord
indienen met meer personen diverse vragen vraag en antwoord
indiener versus LRP algemeen fris - vraag en antwoord
indiener voor meer gemeenten diverse vragen - vraag en antwoord
informatie algemeen fris handleiding vraag en antwoord
inloggen inloggen vraag en antwoord
inkomsten baten en lasten handleiding vraag en antwoord
inloophuis baten en lasten - vraag en antwoord
instructie algemeen fris - vraag en antwoord
interne procedure algemene informatie vraag en antwoord
invoeren baten en lasten handleiding vraag en antwoord
invul volgorde indienen - vraag en antwoord
jaarrekening 2019 rekeningschema - vraag en antwoord
jaarrekening niet invulbaar diverse bg/jr - vraag en antwoord
jaarwerk indienen - vraag en antwoord
jeugdwerk baten en lasten - vraag en antwoord
joombla website anbi koppeling handleiding
jpeg bijlagen en verklaringen - vraag en antwoord
kasstroomoverzicht handmatig invullen kasstroom handleiding vraag en antwoord
kasstroomoverzicht verschil kasstroom handleiding vraag en antwoord
kerk verbouwd baten en lasten - vraag en antwoord
kerk verkocht toelichting - vraag en antwoord
kerkblad baten en lasten - vraag en antwoord
kerkelijk verenigingsgebouw balans vraag en antwoord
kerkelijke activiteiten baten en lasten handleiding vraag en antwoord
kerkenraad diverse handleiding
kerkgebouw balans handleiding vraag en antwoord
kerktelefoon baten en lasten - vraag en antwoord
kleine gemeente algemeen fris handleiding vraag en antwoord
kolommen toevoegen diverse bg/jr vraag en antwoord
kopiëren algemeen fris - vraag en antwoord
koppeling boekhoudpakket algemeen fris vraag en antwoord
kosten algemeen fris - vraag en antwoord
kosten diaconaal graf baten en lasten - vraag en antwoord
kosten onroerend goed baten en lasten handleiding vraag en antwoord
lay-out algemene informatie - vraag en antwoord
leden peildatum algemene informatie - vraag en antwoord
ledenaantallen algemene informatie handleiding vraag en antwoord
lege bladzijden algemene informatie - vraag en antwoord
lengte wachtwoord inloggen vraag en antwoord
lei aanvraag diverse vragen vraag en antwoord
lid algemeen fris - vraag en antwoord
link verpachte gronden balans vraag en antwoord
materiële vaste activa balans handleiding vraag en antwoord
meekijk mogelijkheid diverse vragen handleiding vraag en antwoord
meerdere indieners algemeen fris - vraag en antwoord
meerjarenbegroting diverse bg/jr handleiding vraag en antwoord
monumentale kerkgebouwen baten en lasten handleiding vraag en antwoord
monumenten baten en lasten handleiding vraag en antwoord
nieuwsbrief diverse [vraag en antwoord]()
noodhulp baten en lasten - vraag en antwoord
nummering diverse bg/jr - vraag en antwoord
obligaties baten en lasten handleiding vraag en antwoord
onafhankelijke financieel deskundige algemeen fris handleiding vraag en antwoord
onderhoud monumentaal orgel bestemmingsreserve handleiding vraag en antwoord
oninbare lening diaconie balans baten en lasten vraag en antwoord
onttrekking voorziening baten en lasten handleiding vraag en antwoord
onverdeeld resultaat balans handleiding vraag en antwoord
opheffen bestemmingsfonds balans baten en lasten vraag en antwoord
opheffing voorziening balans baten en lasten vraag en antwoord
opmaak pdf diverse vragen vraag en antwoord
opslaan diverse bg/jr - vraag en antwoord
oud-ijzer en kerstkaarten baten en lasten - vraag en antwoord
paascollecte eindejaarscollecte baten en lasten - vraag en antwoord
pacht of huur baten en lasten vraag en antwoord
pastorie minder waard balans baten en lasten vraag en antwoord
pastorie verkocht balans baten en lasten handleiding vraag en antwoord
pdf bijlagen en verklaringen - vraag en antwoord
peildatum algemene informatie - vraag en antwoord
personeel baten en lasten - vraag en antwoord
pioniersplek baten en lasten - vraag en antwoord
plaatselijke stichting baten en lasten vraag en antwoord
posten diverse bg/jr - vraag en antwoord
preek kosten baten en lasten - vraag en antwoord
printen algemeen fris handleiding vraag en antwoord
privacyregelgeving algemeen fris handleiding vraag en antwoord
publicatietool anbi koppeling handleiding
quotum baten en lasten - vraag en antwoord
quotum opgave algemene informatie vraag en antwoord
raadpleger algemeen fris vraag en antwoord
rapporten maken algemeen fris handleiding vraag en antwoord
rapporteren stichting algemeen fris vraag en antwoord
resultaat reserves bestemmingsreserve vraag en antwoord
schenking oikocredit balans baten en lasten vraag en antwoord
scipio algemeen fris vraag en antwoord
scrollen scherm bibbert algemeen fris vraag en antwoord
sim balans vraag en antwoord
status corrigeren diverse bg/jr vraag en antwoord
systeem vereisten algemeen fris vraag en antwoord
streekgemeente algemeen fris vraag en antwoord
verschil fris boekhoudprogramma algemeen fris vraag en antwoord
vragen algemeen fris vraag en antwoord
waardering balans vraag en antwoord
wachtwoord wijzigen inloggen vraag en antwoord
website protestantsekerk.net anbi koppeling vraag en antwoord