Scherm 'Brieven'

De beoordelingsbrieven staan op het scherm 'Brieven', dat te vinden is via de linker navigatiekolom binnen een jaarrekening of een begroting in FRIS.

Als er een nog niet afgehandeld verzoek om aanvullende informatie is, staat dat onder de kop 'Openstaand'.

Alle andere brieven staan onder de kop 'Afgehandeld'. Dat betekent overigens niet dat er voor dergelijke brieven helemaal geen actie van de kerkenraad en/of het college van kerkrentmeesters of van diakenen meer nodig is. Zo kunnen er bijvoorbeeld nog acties zijn voor een volgende jaarrekening of begroting.

Onder 'Afgehandeld' zijn ook aan het CCBB gegeven reacties op verzoeken om aanvullende informatie zichtbaar.

N.B.: alleen beoordelingsbrieven die vanaf begin 2020 zijn verzonden zijn terug te vinden in FRIS.