Wat is Fris?

FRIS - hulpmiddel voor het indienen van begrotingen en jaarrekeningen.

FRIS (Financieel Rapportage- en InformatieSysteem) is een hulpmiddel van de Protestantse Kerk in Nederland voor colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen.
Met FRIS kunt u online de begrotingen en jaarrekeningen van uw college indienen bij het CCBB - het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

FRIS wordt voortdurend uitgebreid, waardoor details in de video’s niet meer helemaal kloppen. De video’s geven wel een goede indruk van de manier van werken.

FRIS stap voor stap

Indieners kiezen
Kies twee indieners, een voor de diakenen en een voor de kerkrentmeesters, en meld hen in LRP aan.

Inloggen
De in LRP aangemelde indieners openen FRIS, ontvangen hun inloggegevens en gaan van start.

Invullen
Vul alle gegevens voor de begroting of jaarrekening in. Hierbij maakt u gebruik van het door het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) vastgestelde rekeningschema dat u hebt ontvangen. Zaken die niet voor u van toepassing zijn, slaat u over.

Publiceren
Download het rapport van begroting of jaarrekening en gebruik dit voor het kerkordelijk voorgeschreven proces van 'goedkeuring, publicatie en vaststelling'. Download het verkorte overzicht voor bijvoorbeeld website of kerkblad

Indienen
Klik op de knop 'indienen'. Het CCBB gaat dan aan de slag. Beoordelaars - met een degelijke financiële achtergrond - beoordelen uw stukken. Zijn er geen bijzonderheden, dan ontvangt de kerkenraad hierover bericht. Is er iets dat extra aandacht nodig heeft, dan neemt het CCBB contact op.
Voordelen FRIS

Het gebruik van FRIS heeft een groot aantal voordelen:

Het opstellen en indienen van begrotingen en jaarrekeningen wordt eenvoudiger. Door de uniforme opzet hoeft u maar een keer kennis te maken met het systeem; volgend jaar is een groot deel van de gegevens van uw college al voor u ingevuld.

Ingediende begrotingen en jaarrekeningen blijven in FRIS bewaard. Na een aantal jaren is het daardoor mogelijk meerjaren-analyses te maken. Die kunnen weer worden meegenomen in de meerjarenprognoses.

U kunt op elk moment tussenrapportages uit uw begroting of jaarrekening maken en downloaden. Daarmee heeft u een makkelijk instrument in handen om concepten van begroting of jaarrekening voor te leggen aan uw college, kerkenraad of gemeente.

Door gebruik te maken van FRIS kan uw gemeente gemakkelijk blijven voldoen aan de ANBI-regelgeving. FRIS levert namelijk automatisch de rapportage op die u daarvoor nodig heeft.

Diakenen en kerkrentmeesters zijn minder tijd kwijt aan rapportages zoals jaarrekeningen en begrotingen omdat het opstellen en indienen gemakkelijker gaat.

Het beoordelen van de begrotingen en jaarrekeningen door het CCBB wordt eenvoudiger.

FRIS werkt samen met het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB). Hierdoor wordt er gewerkt met landelijk vastgestelde standaarden en worden alle gemeenten hetzelfde behandeld.

Wanneer kunt u gebruik maken van FRIS?

U kunt vanaf nu gebruik maken van fris voor het indienen van de begroting van 2019 en de jaarrekening 2018.
Online indienen van begroting en jaarrekening via FRIS is nu nog facultatief. Voor de begroting van 2020 en de jaarrekening over 2019 is het de bedoeling dat alle gemeenten en diaconieën van FRIS gebruik gaan maken.

Standaard rekeningschema's

Voor colleges die nog niet werken met het rekeningschema van de Protestantse Kerk betekent dit wellicht aanpassingen in de boekhouding. Door de diversiteit in de huidige manieren van werken zal de impact van de veranderingen voor de colleges verschillend zijn. De nieuwe Richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN is door het GCBB gepubliceerd, zodat er voldoende voorbereidingstijd is.

Het rekeningschema 2019 is nu beschikbaar en te vinden op de pagina's met modellen voor diakenen en kerkrentmeesters.

Wat heeft u nodig voor gebruik van FRIS?

Om FRIS te kunnen gebruiken, heeft u een account nodig. Lokale colleges krijgen hierover bericht. De lokaal beheerder van LRP zorgt voor aanmelding in LRP.