Scherm Indienen

Indienen

Als een gemeente of diaconie helemaal klaar is met de meerjarenraming en besluit deze wel in te dienen bij het CCBB, dan wordt de meerjarenraming eerst afgesloten en daarna ingediend. Het is mogelijk om meerdere scenario’s in te dienen. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst de individuele scenario’s af te ronden en vervolgens de meerjarenraming af te sluiten. In de toelichting kan aangegeven worden welk scenario uw voorkeur heeft, indien meerdere scenario’s worden ingediend.

Om de meerjarenraming in te dienen moeten eerst de individuele scenario’s geselecteerd worden en door de indiener een aantal verklaringen worden afgelegd. Vervolgens wordt gekozen voor de button “meerjarenraming indienen”. Na indienen van de meerjarenraming wijzigt de status van “Afgesloten” naar “Ingediend”.

Indienen