Starten volgende jaargang meerjarenraming

Een volgende jaargang van een meerjarenraming kan gestart worden, als aan de volgende condities voldaan is:

  • de vorige meerjarenraming is afgesloten;
  • de jaarrekening die uitgangspunt wordt voor de nieuwe meerjarenraming heeft status 'Ingediend' of 'Definitief'. Voorbeeld: bij een MJ2021 is dat JR2020;
  • de begroting voor het jaar van de meerjarenraming heeft status 'Ingediend' of 'Definitief'. Voorbeeld: bij een MJ2021 is dat BG2021;
  • alle voorgaande in FRIS bekende jaarrekeningen en begrotingen hebben status 'Definitief'.

Bij het starten van een nieuwe meerjarenraming kunnen scenario's uit de vorige meerjarenraming gekopieerd worden. Er komt een keuzescherm waarop aangegeven kan worden, welke scenario's gekopieerd moeten worden.

Meerjarenraming starten

Bij het kopiëren van scenario's worden zoveel mogelijk gegevens overgenomen, inclusief de in het scenario aangebrachte aanpassingen per jaar. De toelichting bij het gekopieerde scenario wordt niet overgenomen. Ook zijn er geen gegevens in het laatste jaar van de planningscyclus (bij een MJ2021 is dat 2029), omdat dat jaar niet in een eerdere meerjarenraming voorkwam.

De kolom voor de begroting in het eerstvolgende jaar (bij een MJ2021 is dat 2022) wordt niet overgenomen uit een vorige meerjarenraming, maar initieel berekend op basis van de laatstingediende jaarrekening (bij een MJ2021 is dat JR2020).
Als er voor dat jaar in eerdere meerjarenraming aanpassingen gedaan zijn worden deze niet gekopieerd.