Toelichting jaarrekening

Nadat u baten en lasten voor uw jaarrekening hebt ingevuld, dient u daarop nog een toelichting te geven (dat is verplicht).
Deze toelichting gebruikt u wanneer u rapporteert aan:

  • uw eigen college
  • uw kerkenraad
  • het CCBB (nl. bij het daadwerkelijk indienen van de jaarrekening).

De toelichting bij de jaarrekening die uw kerkenraad uiteindelijk vaststelt, dient gelijk te zijn aan de toelichting die naar het CCBB gaat (de toelichting is immers een integraal onderdeel van de jaarrekening, waarover uw kerkenraad een besluit heeft genomen). U vindt meer informatie over de toelichting op pagina bestuursverslag en verklaringen

Toelichting toevoegen (zie instructiefilm hierboven)
Om de toelichting op de jaarrekening toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

  • klik in de inhoudsopgave op Toe. (Toelichting)
  • vul de toelichting in. U kunt de toelichting intypen of tekst (zonder opmaak, tabellen e.d.) van elders "knippen en plakken".
  • sluit dit scherm af door het hokje Ik ben klaar met dit blad aan te vinken.
  • Het is niet mogelijk om afbeeldingen of tabellen in de toelichting op te nemen. Gebruik hiervoor de Bijlagen.
  • U kunt uw jaarrekening, inclusief de bedoelde toelichting ("verslag van het college") op ieder moment opvragen, ook als de jaarrekening nog in concept is. U kunt dat doen in het openingsscherm Indienen. U komt daar via , boven in ieder scherm.