Kasstroomoverzicht

In dit scherm ziet u ter controle het kasstroomoverzicht. U kunt in dit scherm geen bedragen aanpassen. Daarvoor moet u terug naar de relevante rubrieken uit de jaarrekening. U moet die dan opnieuw openen, muteren en weer afsluiten.

In dit scherm ziet u ter controle een overzicht van alle totaalbedragen in het boekjaar, die van invloed zijn op de kasstroom (geldmiddelen) van het college.

Nadat u de controle hebt uitgevoerd en eventueel in de eerdere onderdelen nog correcties heeft aangebracht, vinkt u links onderaan het vakje Ik ben klaar met dit blad aan.
In de inhoudsopgave in de linkerkolom is voor Kasstr. veranderd in .

Het afvinken van deze pagina (Ik ben klaar met dit blad) is een voorwaarde om hierna daadwerkelijk de jaarrekening in te kunnen dienen bij het CCBB.