Baten

Vooraf

In dit deel van de handleiding vindt u informatie over het invoeren van de baten van het komende begrotingsjaar. Het eerste jaar dat u FRIS hiervoor gebruikt, is het nodig ook de gegevens van de begroting van het vorige jaar en de jaarrekening van twee jaar terug in te vullen. Dit helpt straks het CCBB om uw begroting te beoordelen. Maar u heeft er zelf ook voordeel van:

  • Begroting: U ziet meteen de vergelijkbare cijfers van vorig jaar en komt makkelijk belangrijke verschillen of eventuele vergissingen bij het invoeren op het spoor.
  • Jaarrekening: Alle gegevens die u nu invoert, zullen automatisch zijn ingevuld wanneer u de jaarrekening van het komende jaar gaat invoeren in FRIS. U hoeft dan alleen nog maar eventuele wijzigingen aan te brengen.

Invoeren Baten

Voor deze instructie gaan we ervan uit dat u weet hoe u bij de begroting van uw college moet komen. Kijk anders even bij de instructie Startscherm Indienen.

U gaat in een aantal schermen de baten van uw begroting invullen. Het is handig om in de linkerkolom het menu met onderdelen te openen / open te houden.

Het derde onderdeel in het menu betreft de baten. Wanneer u op dit onderdeel klikt, opent zich een submenu met hoofdrubrieken uit het grootboek van de administratie. Het is de bedoeling dat u deze rubrieken één voor één afloopt en de gevraagde gegevens van het komende begrotingsjaar invult. (U ziet in de twee rechter kolommen ook de begroting van vorig jaar staan respectievelijk de jaarrekening van twee jaar terug; met uitzondering van de eerste keer hoeft u die kolommen niet meer in te vullen.)

U wilt een scherm of rubriek leeglaten

Hoeft u in een scherm niets in te vullen, klikt u dan rechtsboven op het vakje achter n.v.t.. In het menu in de linkermarge verschijnt een bij deze rubriek. U kunt nu naar een volgende post uit de rubriek Baten of naar een andere rubriek.

Nog twee tips hierover:

  1. Wilt u naderhand toch iets invullen in zo'n scherm, klikt u dan opnieuw op het vinkje achter n.v.t. en de inhoud van het scherm wordt weer zichtbaar.
  2. Het is niet mogelijk om het vakje n.v.t. aan te vinken wanneer u ook het vakje Ik ben klaar met dit blad hebt aangevinkt. U moet daar dan eerst het vinkje n.v.t. te verwijderen.
Hele rubriek "Baten" afsluiten

Nadat u alle grootboeknummers van de baten hebt afgewerkt (rubrieken 80 t/m 95) is voor de rubrieksnaam Baten geworden. Dat is een voorwaarde om straks ook daadwerkelijk de begroting te kunnen indienen.

  1. In de meeste schermen vindt u informatie over het invullen van de verschillende posten. Om die informatie te openen, klikt u op dat rechtsboven de pagina of een rubriek staat.
  2. Ook hier kunt u op verschillende plaatsen opmerkingen plaatsen via rechts boven (een pagina of rubriek).
  3. Getallen met duizendtallen (of hoger) kunt u zonder punten invoeren. FRIS zet punten op de juiste plekken (10000 wordt 10.000 etc.)
  4. U hoeft geen cijfers achter de komma in te vullen. Doet u dat toch, dan rondt FRIS de bedragen af.