Scherm Beschrijving scenario

Op scherm Beschrijving scenario worden de belangrijkste aannames, keuzes, variabelen enz. toegelicht.

Voorbeeld:

Beschrijving scenario

Dit is vooral bedoeld om het onderscheid in uitgangspunten en aannames van scenario's duidelijk te maken. Deze beschrijving is zichtbaar op het scherm Dashboard en wordt afgedrukt in het rapport meerjarenraming.

De analyse van de uitkomsten, de aanbevelingen van het college e.d. worden later opgenomen bij de toelichting, waarvoor een apart scherm Toelichting beschikbaar is.