Balans

Links in het scherm vindt u de diverse in te vullen onderwerpen in afgekorte vorm. Zie vooraf Hoe werken de invulschermen voor het verbreden van het linker menu.

Als onderdelen niet van toepassing zijn, kunt u n.v.t. aanvinken, waarna dat onderdeel wordt 'ingeklapt'. Deze onderdelen krijgen in het linkermenu een (=niet van toepassing voor uw college en dus niet ingevuld). De wel ingevulde onderdelen zijn herkenbaar aan .

De Balans kent een aantal onderdelen, van 00 Onroerende zaken - 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva, die u één voor één in moet vullen.
Is een onderdeel niet van toepassing, dan vinkt u n.v.t. aan. Dit doet u in het betreffende scherm.

Binnen die onderdelen 00 - 25 treft u ook subonderdelen aan (bij 00 zijn dat bijvoorbeeld 00.10 Monumentale kerkgebouwen - 00.80 Onbebouwde eigendommen).
Ook hier kunt u bij subonderdelen n.v.t. aanvinken.

In eerste instantie slaat u de onderdelen 20 Reserves en 21 Bestemmingsreserves en -fondsen over, omdat deze ook grotendeels vanuit andere schermen automatisch worden ingevuld (o.a. vanuit de baten en lasten).
Nadat u alle andere (sub)onderdelen van de balans en de baten en lasten heeft ingevuld, vult u eerst onderdeel 21 verder in en daarna onderdeel 20.

In alle onderdelen vult u bij de subonderdelen de gegevens in die van toepassing zijn op uw college. De instructie over de wijze waarop de diverse velden moeten worden ingevuld vindt u rechts bovenin het scherm bij het vraagteken.
Bij alle (sub)onderdelen ziet u ook . Deze kunt u gebruiken om een korte toelichting te geven op dat (sub)onderdeel.

Als u alle gegevens bij een subonderdeel hebt ingevuld, vinkt u links onderaan het vakje Ik ben klaar met dit blad aan. Het subonderdeel is links in het menu daarna herkenbaar met een .

Als u alle subonderdelen van een onderdeel hebt ingevuld, wordt het onderdeel links in het menu daarna herkenbaar met .