Bijlagen

Aan de jaarrekening kunnen bijlagen toegevoegd worden. Dit kunnen specificaties bij bijzondere posten, gedetailleerde toelichtingen en dergelijke zijn. Kortom, alles wat naar uw mening bijdraagt tot een volledig beeld van de situatie en daarmee een goede beoordeling van het CCBB. Ook kan het CCBB vragen om informatie als bijlage toe te voegen.

Als er een begraafplaats is, moeten het financiële verslag en het controleverslag van de begraafplaats als bijlagen toegevoegd worden. De jaarrekening kan niet ingediend worden, als dit niet is gebeurd.

Dit onderwerp is niet van toepassing voor wijkgemeenten.

Bijlagen kunnen op twee manieren geüpload worden:

  • Sleep een bestand naar ‘Upload bestanden’
  • Druk op ‘Upload bestanden’ en selecteer het te uploaden bestand op de PC.

Het is ook mogelijk om meerdere bestanden tegelijkertijd op het vlak ‘Upload bestanden’ te slepen of om meerdere bestanden te selecteren op de PC.

Een volgend bestand kan toegevoegd worden door een bestand naar ‘Upload bestanden’ bij het laatst geüploade bestand van de betreffende soort te slepen of door een bestand te selecteren op de PC.

NB: bij meerdere begraafplaatsen moet voor iedere begraafplaats een financieel verslag en een controleverslag bijgevoegd worden.

Een bestand kan verwijderd worden door de cursor op de naam van het bestand te zetten. Er verschijnt een rood kruisje. Door hierop te klikken wordt het bestand, na een vraag om bevestiging, verwijderd.

Een bestand wordt vervangen door het betreffende bestand eerst te verwijderen en vervolgens een ander bestand te uploaden.