Scherm Dashboard

Het eerste scherm in de meerjarenraming is een Dashboard. Het dashboard geeft met grafieken een beeld van de geraamde ontwikkelingen. Door de cursor over de grafieken te bewegen worden de onderliggende bedragen getoond.

Er worden grafieken getoond van het verloop van baten, lasten en operationeel resultaat, vermogen en liquiditeit, en opbrengsten levend geld, steeds tot het einde van de planperiode. Ook wordt een samenvatting van bedragen voor het jaar t+1 (waarbij t-1 het jaar van de laatst ingediende jaarrekening is) gegeven.

Meerjarenraming

Bij het voor de eerste keer openen van een meerjarenraming wordt een indruk gegeven van het beeld bij ongewijzigd beleid. Dit wordt bepaald op basis van de indexen voor baten en lasten, waarbij de indexen voor de opbrengsten levend geld gebaseerd zijn op de trend uit het verleden. Dit werkt alleen als er jaarrekeningen van voorgaande jaren in FRIS ingediend zijn.

Het kan zijn dat de trend uit het verleden geen goede indicatie geeft, bijvoorbeeld als er in de voorgaande jaren bijzondere zaken met een effect op de opbrengsten levend geld zijn geweest.

Ook wordt op het dashboard de korte beschrijving van het gebruikte scenario uit het scherm Beschrijving scenario weergegeven.