Lasten

Invoer lasten

Voor deze instructie gaan we ervan uit dat u weet hoe u bij de jaarrekening van uw college moet komen. Kijk anders even bij de instructie Startscherm Indienen.

U gaat in een aantal schermen de lasten van uw jaarrekening invullen. Het is handig om in de linkerkolom het menu met onderdelen te openen / open te houden.

Het zevende onderdeel in het menu betreft de lasten. Wanneer u op dit onderdeel klikt, opent zich een submenu met de hoofdrubrieken uit het grootboek van de administratie.
Het is de bedoeling dat u deze rubrieken één voor één afloopt en de gevraagde gegevens van het betreffende jaar invult.

Scherm invullen

Zodra u op een onderdeel uit de inhoudsopgave klikt (bijvoorbeeld Lasten), opent een scherm waarin u de gevraagde gegevens van het betreffende jaar kunt invullen. U ziet in de linkerkolom ook de begroting van het betreffende jaar staan en in de rechterkolom de jaarrekening van het voorgaande jaar. Met uitzondering van het eerste jaar dat u FRIS gebruikt, hoeft u deze kolommen niet meer in te vullen - de gegevens van vorige jaren blijven in FRIS bewaard.
Elk scherm (hoofdrubriek uit de inhoudsopgave) moet u afsluiten door te klikken op de knop Ik ben klaar met dit blad. Doet u dit niet, dan blijft dit scherm staan als 'niet ingevuld'. U kunt dan aan het einde van het traject de jaarrekening niet indienen.

Opbouw rubrieken / schermen

Bij de lasten bestaan veel rubrieken uit sub-rubrieken. Dat geldt bijvoorbeeld bij rubriek 40 (Kosten kerkelijke gebouwen …). Wanneer u in het menu in de linkerkolom op 40 klikt, ziet u het scherm van deze rubriek. Wanneer u naar beneden scrollt, ziet u alle sub-posten (40.10 t/m 40.70).
Het is de bedoeling dat u al deze sub-posten langsloopt. Is een sub-post niet op uw college van toepassing, vinkt u dan het vakje 'n.v.t. aan (rechts, in dezelfde rij als de naam van de sub-rubriek). U kunt zo'n sub-rubriek later altijd weer openen door opnieuw op het vinkje te klikken achter n.v.t..
U kunt ook een totale rubriek oningevuld laten. (In dit voorbeeld: heel rubriek 40). Daarover hieronder meer informatie.

U wilt een scherm leeglaten

Hoeft u in een scherm helemaal niets in te vullen (in geen enkele sub-rubriek), klikt u dan rechtsboven op het vakje achter n.v.t.. In het menu in de linkermarge ziet u dat bij deze rubriek komt te staan. U kunt nu naar een volgende post uit de rubriek Lasten of naar een andere rubriek. Voor FRIS geldt dit scherm dan als 'ingevuld'.

  1. Wilt u naderhand toch iets invullen in zo'n scherm, klikt u dan opnieuw op het vinkje achter n.v.t. en de inhoud van het scherm wordt weer zichtbaar. Dit geldt ook voor de sub-rubrieken, mocht u zo'n rubriek hebben 'afgevinkt' met n.v.t.
  2. Het is niet mogelijk om het vakje n.v.t. aan te vinken wanneer u ook het vakje Ik ben klaar met dit blad hebt aangevinkt. U moet daar dan eerst het vinkje n.v.t. te verwijderen.

Alle invoer in een scherm bevestigen

Wanneer u in een of meer sub-rubrieken van een scherm gegevens hebt ingevoerd, dan dient u de invoer nog te bevestigen door links onderin het scherm het vakje ik ben klaar met dit blad aan te vinken. (U moet soms naar beneden scrollen om bij dat vakje terecht te komen.)
Hierna ziet u dat in het menu in de linkermarge het betreffende van deze rubriek is geworden. Dit gebeurt ook als u een of meer (maar niet alle) sub-rubrieken van een pagina als n.v.t. hebt verklaard.

Hele rubriek Lasten afsluiten

Nadat u alle grootboeknummers van de lasten hebt afgewerkt (rubrieken 40 t/m 65) verandert voor de rubrieksnaam Lasten in . Dat is een voorwaarde om straks ook daadwerkelijk de jaarrekening te kunnen indienen.

  1. In de meeste schermen vindt u informatie over het invullen van de verschillende posten. Om die informatie te openen, klikt u op dat rechtsboven de pagina of een rubriek staat.
  2. Ook hier kunt u op verschillende plaatsen opmerkingen plaatsen via rechts boven (een pagina of rubriek). Dat is bijvoorbeeld handig als u bij een bepaalde post nog niet de definitieve cijfers heeft of vindt dat bij een post een toelichting nodig is.
  3. Getallen met duizendtallen (of hoger) kunt u zonder punten invoeren. FRIS zet punten op de juiste plekken (10000 wordt 10.000 etc.)
  4. U hoeft geen cijfers achter de komma in te vullen. Doet u dat toch, dan rondt FRIS de bedragen af.