Rapport scenario uit meerjarenraming

Op het selectiescherm van het college van kerkrentmeesters en/of diakenen kan een rapport van een scenario van een meerjarenraming gemaakt worden. Klik daarvoor op de link 'PDF' bij de regel Meerjarenraming. Op een volgend scherm kan geselecteerd worden van welk scenario een rapport gemaakt moet worden.

Selectiescherm

Het rapport geeft een samenvatting van het geselecteerde scenario. Het is bedoeld voor communicatie binnen het college, de kerkenraad en de gemeente. Voor het raadplegen van de onderliggende details moet FRIS gebruikt worden, er is geen rapport dat alle details weergeeft.