Vragenlijsten

Bij een aantal verklaringen die nodig zijn voor het indienen van een jaarrekening worden vragenlijsten gebruikt:

  • Verklaring kerkenraad: vragen over de administratieve organisatie
  • Controleverslag: vragen voor de uitvoering van de controle

Dit onderwerp is niet van toepassing voor wijkgemeenten.

De vragen over de administratieve organisatie kunnen in FRIS ingevuld worden door de rollen Indiener, Penningmeester of Scriba.
De vragen voor het uitvoeren van de controle kunnen in FRIS ingevuld worden door de rollen Indiener, Penningmeester of Controleur.
Zie voor meer informatie over rollen bij Gebruikersrollen.

Ook in andere gevallen kunnen vragenlijsten gebruikt worden in FRIS.

De manier van werkenmet vragenlijsten is steeds hetzelfde. Hieronder wordt de werkwijze verder toegelicht. Bijzonderheden over de verdere afhandeling van de verklaringen zijn te vinden bij de betreffende onderwerpen, zoals /.
De meeste vragen zijn meerkeuzevragen. Er is steeds slechts één antwoord mogelijk. Een antwoord wordt gegeven door erop te klikken. Een antwoord wordt inactief door op een ander antwoord te klikken. Door op hetzelfde antwoord te klikken wordt de vraag weer onbeantwoord.

Een antwoord kan leiden tot een vervolgvraag.

Als een vraag met de eventuele vervolgvragen volledig beantwoord is, komt er soms een advies over de te nemen actie. Dit gebeurt uiteraard alleen als een actie nodig is.Bij iedere vraag kan een toelichting gegeven worden. Geadviseerd wordt om in gevallen waarbij niet direct duidelijk is waarom een antwoord gegeven is, een toelichting op te nemen.

Indien als antwoord ‘N.v.t.’ (niet van toepassing) mogelijk is, is bij de vraag aangegeven wanneer ‘N.v.t.’ gebruikt kan worden. De vragen zijn ingedeeld in categorieën. Achter de naam van de categorie wordt aangegeven hoeveel vragen er beantwoord zijn en hoeveel te beantwoorden vragen er nog zijn.
Als niet alle vragen beantwoord zijn, komt er bij de categorie een uitroepteken op een oranje vlak. Als alle vragen voor de categorie beantwoord zijn, komt er een vinkje op een groen vlak. Alle vragen moeten beantwoord zijn, voordat een verklaring afgerond kan worden.Met het plusteken kan een categorie opengeklapt worden. Dan verschijnen de vragen. Met het minteken kan een opengeklapte categorie weer dichtgeklapt worden.

Tijdens het beantwoorden van vragen kan het aantal te beantwoorden vragen veranderen. Als een antwoord op een vraag leidt tot een vervolgvraag, zal de teller bijgewerkt worden.