Totaal exploitatie

In het scherm Totaal Exploitatie ziet u de cijfers terug die u bij baten en lasten hebt ingevuld (alleen de totalen van de hoofdrubrieken). FRIS heeft meteen voor u uitgerekend wat de totale baten en lasten zijn en wat dit betekent voor het saldo van baten en lasten.

U bereikt dit scherm door in het menu in de linker marge te klikken op Tot.expl.

Dit scherm stelt u in staat om te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld. U kunt zonodig de verschillende (sub-)rubrieken van baten en lasten weer openen om gegevens aan te passen. U kunt dus geen wijzigingen aanbrengen in het scherm Totaal Exploitatie zelf.

Ingevoerde baten en lasten bevestigen

Wanneer de ingevoerde gegevens volgens u correct zijn, bevestigt u dit door (links onder) het vakje Ik ben klaar met dit blad aan te vinken. In de inhoudsopgave in de linkerkolom verandert voor Tot. expl. in .

Het afvinken van deze pagina (Ik ben klaar met dit blad) is een voorwaarde om hierna daadwerkelijk de jaarrekening in te kunnen dienen bij het CCBB.