Baten

Invoeren Baten

Voor deze instructie gaan we ervan uit dat u weet hoe u bij de jaarrekening van uw college moet komen. Kijk anders even bij deze instructie.

U gaat in een aantal schermen de baten van uw jaarrekening invullen. Het is handig om in de linkerkolom het menu met onderdelen te openen / open te houden.

Het zesde onderdeel in het menu betreft de baten. Wanneer u op dit onderdeel klikt, opent zich een submenu met hoofdrubrieken uit het grootboek van de administratie. Het is de bedoeling dat u deze rubrieken één voor één afloopt en de gevraagde gegevens van het betreffende jaar invult.

Scherm invullen

Zodra u op een submenu klikt, opent een scherm waarin u de gevraagde gegevens voor dat jaar dient in te vullen. U ziet in de linkerkolom ook de begroting van het betreffende jaar staan en in de rechter kolommen de jaarrekening van het voorgaande jaar. Met uitzondering van het eerste jaar dat u FRIS gebruikt, hoeft u deze kolommen niet meer in te vullen - de gegevens van vorige jaren blijven in FRIS bewaard.
Elk subscherm moet u afsluiten door te klikken op de knop Ik ben klaar met dit blad. Doet u dit niet, dan blijft dit scherm staan als 'niet ingevuld'. U kunt dan aan het einde van het traject de jaarrekening niet indienen.

U wilt een scherm of rubriek leeglaten

Niet elk scherm is op uw situatie van toepassing. Hoeft u in een scherm niets in te vullen, klikt u dan rechtsboven op het vakje achter n.v.t. In het menu in de linkermarge ziet u vervolgens . U kunt nu naar een volgende post uit de rubriek Baten of naar een andere rubriek.

Nog twee tips hierover:

  1. Wilt u naderhand toch iets invullen in zo'n scherm, klikt u dan opnieuw op het vinkje achter n.v.t. en de inhoud van het scherm wordt weer zichtbaar.
  2. Het is niet mogelijk om het vakje n.v.t. aan te vinken wanneer u ook het vakje linksonder (Ik ben klaar met dit blad) hebt aangevinkt. U moet daar dan eerst het vinkje verwijderen.
Hele rubriek "Baten" afsluiten

Nadat u alle grootboeknummers van Opbrengsten en Baten hebt afgewerkt (rubrieken 80 t/m 95) verandert voor de rubrieksnaam Baten in . Dat is een voorwaarde om straks ook daadwerkelijk de jaarrekening te kunnen indienen.

  1. In de meeste schermen vindt u informatie over het invullen van de verschillende posten. Om die informatie te openen, klikt u op dat rechtsboven de pagina of een rubriek staat.
    1. Ook hier kunt u op verschillende plaatsen opmerkingen plaatsen via rechts boven (een pagina of rubriek).
    2. Getallen met duizendtallen (of hoger) kunt u zonder punten invoeren. FRIS zet punten op de juiste plekken (10000 wordt 10.000 etc.)
    3. U hoeft geen cijfers achter de komma in te vullen. Doet u dat toch, dan rondt FRIS de bedragen af.