Scherm Afsluiten en heropenen

a. Afsluiten

Als een gemeente of diaconie helemaal klaar is met de meerjarenraming en besluit deze niet in te dienen bij het CCBB, dan kan de meerjarenraming wel worden afgesloten. Om een meerjarenraming en bijbehorende scenario’s af te sluiten is het noodzakelijk om eerst het scenario af te ronden. Om af te sluiten moet gekozen worden voor button “meerjarenraming afsluiten”. Na het afsluiten van de meerjarenraming verandert de status van “In bewerking” naar “Afgesloten”.

Afsluiten1

b. Heropenen

Nadat een meerjarenraming is afgesloten kan het gebeuren dat voor beleidsvorming toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden. In dat geval kan de afgesloten meerjarenraming heropend worden. Dit kan gedaan worden door te kiezen voor de button “meerjarenraming heropenen”. Hierna wordt de status van de meerjarenraming gewijzigd van “ Afgesloten” naar “In bewerking”.

Afsluiten2

Mocht u een scenario al gekopieerd hebben vanuit de meerjarenraming naar de begroting, dan is het noodzakelijk om vanwege de cijfermatige wijzigingen opnieuw te kopiëren vanuit de meerjarenraming naar de begroting. Als u de wijzigingen alleen in de begroting doorvoert dan ontstaat er een verschil tussen het scenario en de begroting.